100% circulair en volledig
energieneutraal ondernemen?
Laten we er iets moois van maken!

100% circulair en volledig energieneutraal in 2050

Dat is de ambitie van de overheid. Alleen door deze doelstellingen ook daadwerkelijk te realiseren, houden we onze wereld leefbaar voor de toekomst. Maar waar begint u? Met de concepten Moois en NXT Mobility van GP Groot helpen wij bedrijven en organisaties in hun transitie naar duurzaam ondernemen.

De weg naar duurzamere mobiliteit begint bij een goede inventarisatie van de huidige situatie en een advies op maat met concrete en vooral haalbare stappen richting het doel van zero-emissie vervoer. Dit doen we door het aanbieden van laag- en zero-emissie brandstoffen, de uitgifte van onze NXT Mobility Card en onze NXT Charging Solutions voor elektrisch vervoer.

Moois vertelt in één woord wat we op het gebied van circulariteit willen bijdragen aan de wereld om ons heen. Het staat voor wat we willen realiseren, wat we willen achterlaten: iets moois. Het is een belofte en een uitnodiging tegelijk. De belofte om het beter te gaan doen voor de komende generaties en de uitnodiging om dat samen te gaan doen. Laten we er iets moois van maken, in alles wat we doen.

Overheidsdoelstellingen tot 2050

Sleep van links naar rechts door de tijdlijn
2016
Rijksbrede programma Nederland Circulair
2017
Plastic Pact NL: verhogen kwaliteit uitgesorteerde kunststof afvalstromen tot 55%
2018
Betonakkoord 2018
Alle nieuwe overheidsgebouwen moeten energieneutraal zijn
2020
Ten minste 25% minder CO2-uitstoot t.o.v. 1990
70% afvalscheiding en 75% minder afval
2021
Statiegeld kleine flessen
2022
Statiegeld metalen drankverpakkingen
2023
Alle overheidsuitvragen circulair tenzij niet (volledig) mogelijk
2025
Plastic Pact NL: verhogen kwaliteit uitgesorteerde kunststof afvalstromen tot 95%
75% van de nieuwe matrassen moet herbruikbaar zijn
Mijlpaal 1 Sustainable Development Goals
2030
49% minder CO2-uitstoot t.o.v. 1990 Elektriciteitsproductie 70% duurzaam
15% meer duurzaam geproduceerde biobased 50% minder gebruik van primaire grondstoffen Verbrandingsverbod recyclebaar afval 100% hoogwaardig hergebruik van betonafval minimaal 10% chemische recycling plastics Rijksoverheid moet circulair werken
2035
2040
2045
Mijlpaal 2 Klimaat akkoord Parijs
2050
95% minder CO2-uitstoot t.o.v. 1990 Elektriciteitsproductie 100% CO2-neutraal
Nederland 100% circulair
2016: Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050

In het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050 schetst het kabinet hoe we onze economie kunnen ombuigen naar een duurzame, volledig circulaire economie in 2050. Het programma omschrijft wat nodig is om zuiniger en slimmer met grondstoffen, producten en diensten om te gaan.

2017: Grondstoffenakkoord

In januari 2017 hebben 180 partijen in Den Haag het Grondstoffenakkoord ondertekend. Hierin staan afspraken om de Nederlandse economie te laten draaien op herbruikbare grondstoffen. Het akkoord is ondertekend door zowel partijen uit de overheid als het bedrijfsleven.

2018: Transitieagenda’s

De Rijksoverheid heeft samen met ondertekenaars van het Grondstoffenakkoord 5 transitieagenda’s opgesteld. Hierbij is gekozen voor 5 sectoren en ketens die belangrijk zijn voor onze economie maar ook het milieu belasten. In zo’n transitieagenda staat hoe de betreffende sector circulair kan worden in 2050 en welke acties daarvoor nodig zijn.

2025: PlasticPact

Het Europese Plastics Pact bestaat uit afspraken tussen plasticproducenten, grote bedrijven, overheden en recyclers. Het pact bevat vier inhoudelijke doelen waar ondertekenaars zich aan hebben gebonden per 2025.

Wat zijn uw uitdagingen bij het duurzaam ondernemen?
We helpen u daar graag bij!

Stap voor stap duurzaam ondernemen?

Bekijk de voorbeeldcases

Wij helpen u overheidsdoelstellingen te vertalen naar uw eigen onderneming en te bepalen welke stappen er (nog) gezet kunnen worden om daaraan te voldoen, binnen de gestelde termijnen. Natuurlijk kan dat niet van de ene op de ander dag, maar u kunt wél beginnen. Stap voor stap. We laten u graag zien hoe.

Op naar een circulaire bedrijfsvoering
De weg naar zero emission bedrijfsvoering

Hoe duurzaam is uw kantoor?
Doe hier de circulariteitscheck

Doe de circulariteitscheck

We kunnen u al op veel vlakken helpen

ontdek onze duurzame oplossingen

Circulaire bouwmaterialen

In samenwerking met diverse partners leveren wij circulaire bouwmaterialen; materialen gemaakt van materiaalstromen die vrijkomen bij bouw- en sloopprojecten. Voorbeelden zijn kunststof kozijnen, spaanplaten, gipsplaten, kalkzandsteenelementen en houten balken en planken.

Meer weten
Circulaire grondstoffen

Uit ingezamelde afvalstromen halen we diverse circulaire grondstoffen. Hierdoor zijn er minder nieuwe grondstoffen nodig en wordt de CO2-uitstoot teruggebracht. Het opwerken van puin tot diverse soorten granulaat is een echte specialiteit van GP Groot. Zo maken we o.a. beton-, meng- en asfaltgranulaat en ons eigen Moois zand.

Meer weten
Circulaire bouwhub

De circulaire bouwhub is dé plek waar vraag en aanbod van tweedehands bouwmaterialen samenkomen. Van ieder product wordt vastgelegd wat de herkomst, bestemming en de voorkomen CO2-uitstoot is.

Meer weten
Circulair slopen

GP Groot is pionier op het gebied van circulair slopen. Voor ieder project – groot of klein – brengen we circulaire kansen in kaart. Alleen door circulair te slopen kan er duurzaam worden gebouwd!

Meer weten
Circulaire trottoirtegel

Gerecycled betonpuin en Moois zand vormen dé grondstoffen voor onze zelfontwikkelde circulaire trottoirtegel: een tegel die precies lijkt op de bekende grijze stoeptegel, en ook net zo stevig en sterk is, maar dan van bijna 100% gerecycled materiaal.

Meer weten
Laadoplossingen

NXT Mobility biedt oplossingen voor het laden van elektrische voertuigen, zowel voor thuis als op het werk en onderweg! NXT Mobility is dealer van de kwaliteitsmerken ABB en Alfen.

Meer weten
NXT Energy Hub

Een NXT Energy Hub is hét tankstation van de toekomst die de energietransitie lokaal mogelijk maakt. Naast traditionele brandstoffen, zoals diesel en benzine, bieden we op onze tankstations minder milieu- en klimaatbelastende energieproducten aan, zoals LNG, HVO (Neste MY Renewable Diesel) en snellaadoplossingen met groene stroom.

Meer weten
GP Groot recycling

GP Groot recycling maakt van ingezamelde afvalstromen zo veel mogelijk hoogwaardige secundaire grondstoffen, die we vervolgens terugbrengen op de markt in de vorm van nieuwe grondstoffen en producten. Met onze geavanceerde verwerkingsprocessen en -installaties zijn we in staat steeds hoogwaardigere secundaire grondstoffen en circulaire producten te maken.

Meer weten
Rioolservice

Klimaatverandering, duurzaamheid en circulariteit zijn thema’s die zorgen dat de rioleringswereld volop in beweging is. GP Groot is specialist in rioolaanleg, -renovatie, -inspectie en –reiniging.

Meer weten
Afvalmanagement/inzameling

Van de bakker op de hoek tot een groot kantorencomplex, van de bouwplaats tot de zorginstelling: overal in west en noord Nederland haalt GP Groot het bedrijfsafval op. Onze focus ligt hierbij niet alleen op het inzamelen van afval maar ook op het voorkomen en optimaal benutten van afval.

Meer weten
Openbare verlichting

Ons ingenieursbureau, HB Advies, ontzorgt gemeenten op het gebied van duurzame verlichting voor de openbare ruimte. Van lichtberekeningen, kabelplannen tot materiaalkeuze en visualisaties.

Meer weten
Bodemrijk

Van tuin-, plantsoen- en snoeiafval van inwoners en bedrijven in Noord-Holland maken we 100% natuurlijke grondproducten en bodemverbeteraars, zoals tuingrond en compost. Deze worden onder het label Bodemrijk verkocht.

Meer weten
Circulairinbedrijf.nl

Circulairinbedrijf.nl helpt ondernemers op weg naar een duurzame toekomst. Dit doen zij met advies op het gebied van duurzaam ondernemen en een webshop vol circulaire kantoorartikelen.

Meer weten
Bonton

Om afval goed te kunnen recyclen, moeten materiaalstromen apart worden ingezameld. Daar hebben we de BonTon voor ontwikkeld: een lijn van slimme, volledig circulaire afvalscheidingsmodules voor thuis en op de werkvloer.

Meer weten
Klimaatbestendig ontwerpen

Het regent vaker en harder, periodes van droogte duren langer en hitte zorgt voor steeds meer overlast. Ons ingenieursbureau HB Adviesbureau kijkt bij elk ontwerp hoe wateroverlast en droogte kunnen worden voorkomen en benut hierbij iedere kans voor vergroening en verbetering van de biodiversiteit.

Meer weten
Toolkit circulair afval inzamelen

Om afval scheiden op de werkvloer tot een succes te maken is het belangrijk om medewerkers uit te leggen waarom het scheiden zo belangrijk is, welk afval je waar kwijt kunt én wat er van dit afval kan worden gemaakt. Om onze klanten hierbij te helpen hebben we een toolkit ontwikkeld met daarin diverse communicatiemiddelen.

Duurzame brandstoffen

Klimaat- en milieuproblemen dwingen ons tot het terugbrengen van de CO2-uitstoot en (lucht-)vervuilende emissies. Op de tankstations van GP Groot bieden we steeds meer producten en diensten aan die minder milieubelastend of zelfs klimaatneutraal zijn. Het is niet nodig om het hele wagenpark te vervangen om vandaag al schoner te kunnen rijden.

Meer weten

Duurzame initiatieven van GP Groot

Maak kennis met het
circulaire assortiment
van Moois

Wat kunnen we hier voor moois van maken? Dit is de vraag bij alle materiaalstromen die we aangeboden krijgen. Samen met onze partners verwerken we steeds meer materiaalstromen tot steeds hoogwaardigere circulaire grondstoffen en producten: voor kantoor, facilitaire toepassingen, de bouw en infra, de recreatiesector, de land en tuinbouw, de industrie én de consumentenmarkt.

Meer weten

Samen op weg naar
duurzame mobiliteit
met NXT

Klimaatverandering, de stikstofproblematiek en zorgen over de luchtkwaliteit maken het steeds duidelijker dat we onze manier van leven en zakendoen moeten veranderen. NXT Mobility is een totaalconcept om mobiliteit te verduurzamen. Wij bieden onder andere klimaatneutrale mobiliteitspassen en laadoplossingen voor elektrische voertuigen.

Meer weten

Praktijkvoorbeelden en nieuws

Waarom duurzaam ondernemen?

Circulair ondernemen als antwoord op de grondstoffen schaarste.
Duurzame mobiliteit om CO2 uitstoot te beperken.

Samen er iets moois van maken? We helpen u graag op weg!

Stuur ons een bericht