Bij het NXT tankstation aan de Diamantweg 32 op het Alkmaarse bedrijventerrein De Boekelermeer kan medio mei 2022 volgend jaar waterstof worden getankt. Daarmee is dit het eerste waterstoftankstation in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Klanten zijn er ook al meteen. Stadswerk072, de afvalinzamelaar van de gemeente Alkmaar, en GP Groot inzameling gaan gelijk met de opening van het waterstofstation met zero-emissie waterstoftrucks rijden voor de inzameling van afval in de regio Alkmaar.

De eigenaar van het station, GP Groot energie, ondertekende hiervoor op vrijdag 27 augustus jl. een samenwerkingsovereenkomst met de Gemeente Alkmaar, Stadswerk072 en GP Groot inzameling. Pieter Talsma, directeur van GP Groot energie: ,,De uitbreiding met waterstof is een belangrijke volgende stap binnen het NXT-concept. Deze tankformule richt zich op het bevorderen van de verkrijgbaarheid van duurzame brandstoffen, zoals LNG, CO2 en HVO. De waterstof tankinstallatie is geschikt voor tanken onder hoge en lage druk waardoor er zowel personenauto’s (700 bar) als vrachtwagens en bussen (350 bar) waterstof kunnen tanken. Hiermee maken we in onze regio rijden op waterstof mogelijk.’’

Bij aanbod hoort vraag
Rijden op waterstof heeft als grote voordeel dat het voertuig geen luchtvervuilende emissies of broeikasgassen uitstoot. Het enige restproduct is waterdamp. Ook is de actieradius van een waterstofvoertuig groter dan van een batterij-elektrisch voertuig. Het tanken is in slechts enkele minuten gedaan. Talsma: ,,Het rijden op waterstof vormt daarom een kansrijke oplossing voor toepassingen waar de actieradius van een batterij-elektrisch voertuig niet toereikend genoeg is. We zijn blij dat Stadswerk072 en onze collega’s van GP Groot inzameling met ons meedoen, want aanbod zonder vraag is economisch niet verantwoord. Om de vraag op termijn uit te breiden, zijn we in gesprek met enkele regionale autodealers die waterstofauto’s aanbieden. Zij zijn gebaat bij een waterstofverkooppunt in de regio.’’

Waterstofambitie past bij Alkmaar
Namens de gemeente Alkmaar ondertekenden wethouders Elly Konijn-Vermaas (Energie) en Robert te Beest (Uitvoering Stadswerk072) de samenwerkingsovereenkomst. Konijn: ,,De Boekelermeer ontpopt zich tot Energy Innovation Park waarmee we als gemeente bedrijven faciliteren die zorgen voor innovatie in traditionele, groene en nieuwe energie. Het aanbieden van waterstof past dus perfect op deze locatie en bij de ambitie van onze gemeente.’’

,,Stadswerk072 sluit graag aan bij deze ontwikkeling,’’ vult Te Beest aan, ,,door te beginnen met de inzet van een waterstoftruck voor afvalinzameling. Een mooie eerste stap naar een nog schonere gemeente. Bovendien is het mooi dat Alkmaar pionier is en als eerste gemeente boven het Noordzeekanaal de beschikking heeft over waterstof als brandstof.’’

Duwaal
Zowel de voertuigen als de tankinstallatie zijn van Nederlandse makelij. De vrachtwagens worden geleverd door het bedrijf Hyzon uit Groningen en de tankinstallatie door het bedrijf Resato uit Assen. De realisatie van het tankstation en de aanschaf van voertuigen valt onder de regie van Duwaal. Dat is een samenwerking van verschillende regionale bedrijven die gezamenlijk en gelijktijdig de vraag en aanbod van waterstof organiseren in Noordwest-Nederland. Inmiddels hebben vele partijen zich aangesloten bij dit initiatief en wordt er toegewerkt naar de uitrol van diverse deelprojecten, zoals in dit geval het NXT waterstoftankstation voor de regio Noord-Holland Noord. Dit project wordt uitgevoerd onder de regeling DKTI-Transport van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Wilt u meer informatie over NXT waterstofstation?
Neem dan contact op met Erik Metselaar, GP Groot energie – manager business development – e.metselaar@gpgroot.nl

 

Op de foto van v.l.n.r.: Wethouder Alkmaar Elly Konijn-Vermaas (Energie), Wim Horeman (directeur GP Groot inzameling en recycling), wethouder Alkmaar Robert te Beest (Uitvoering Stadswerk072), Pieter Talsma (directeur GP Groot energie), Erik Metselaar (manager business development GP Groot energie) en Peter Mol (directeur Stadswerk072). Foto Marcel Witte, Alkmaar