Klimaatverandering en schaarste van grondstoffen, dé uitdagingen van onze tijd

Met de groei van de wereldbevolking en de welvaart is de vraag naar grondstoffen de afgelopen honderd jaar enorm toegenomen. Hoe beter het gaat, hoe meer we produceren en consumeren. Onze grondstoffen zijn daardoor schaars geworden. Bovendien stoten we met  de winning en verwerking van grondstoffen zoveel broeikasgassen uit dat ons klimaat verandert en onze leefomgeving bedreigd wordt. We moeten met deze uitdagingen aan de slag.

In de circulaire economie gaan ecologie en economie hand in hand. Daar moeten we naar toe. De klimaatimpact verkleinen, onze schaarse grondstoffen zo efficiënt mogelijk inzetten en zoveel mogelijk hergebruiken. Alleen wanneer we dat doen, in elke schakel van de productieketen, van winning tot consumptie, kunnen we onze lineaire denken ombuigen en een circulaire, duurzame wereld creëren.

Onze initiatieven

Van een lineaire naar een circulaire economie

In een lineaire economie gebruiken we steeds nieuwe grondstoffen om producten te maken. Na gebruik worden deze producten weggegooid en zijn nieuwe grondstoffen nodig. Bij zowel de winning van nieuwe grondstoffen als het verbranden van het afval komt veel CO2 vrij.

In een circulaire economie gebruiken we de grondstoffen uit producten steeds opnieuw. Er hoeven geen nieuwe grondstoffen aangeboord te worden en er is geen afval dat verbrand moet worden.  Er komen dus ook veel minder schadelijke stoffen in ons milieu.

Nederland Circulair in 2050

Het kabinet en de sociale partners hebben zich in 2016 gecommitteerd aan het programma Nederland Circulair in 2050. De eerste mijlpaal staat voor 2030: dan moeten we met elkaar 50% minder grondstoffen gebruiken. Een mooie ambitie waar wij als GP Groot vanzelfsprekend volledig achter staan. Voor onze klanten betekent dit waarschijnlijk wel dat de belasting op afval de komende jaren hoger zal worden. En dat wet- en regelgeving steeds verder aangescherpt worden. Als grootste regionale dienstverlener op dit gebied zien wij het als onze rol om onze klanten daarin goed te adviseren, te faciliteren en op weg te helpen met innovatieve oplossingen en nieuwe verdienmodellen.

GP Groot: circulaire economie mogelijk maken

Voor GP Groot zijn de circulaire economie en de energietransitie de belangrijkste pijlers onder de dienstverlening. We zijn voortdurend aan de slag met het ontwikkelen van concrete oplossingen en activiteiten op onze werkgebieden. Door onze kennis, expertise en netwerk te verbinden, kunnen we klanten echt ondersteunen in hun streven om duurzamer te gaan ondernemen.

Uit onderzoek van de Kamer van Koophandel blijkt dat bijna 90% van de ondernemers in Nederland graag circulair wil ondernemen, maar geen idee heeft hoe. Ze weten niet waar ze moeten beginnen of aan welke eisen ze moeten voldoen. En ze weten al helemaal niet welke grote voordelen het heeft. Daar willen wij ze graag in meenemen, begeleiden en faciliteren. Want als grote regionale dienstverlener kunnen we dat als geen ander.

We helpen klanten op weg door ze bewust te maken van de kansen die er liggen, economisch én ecologisch. We laten zien hoe ze hun klimaatimpact kunnen verkleinen en van hun afval nieuwe grondstoffen kunnen laten maken. We kijken daarbij naar de hele bedrijfsvoering, zetten met elkaar een stip op de horizon en werken daar in kleine stapjes naar toe. We houden van praktische oplossingen, want dan kunnen we vandaag al beginnen. Zo doen we dat voor heel veel bedrijven en organisaties, groot en klein. Want alleen samen kunnen we die cirkel rond maken.

Van afval naar grondstoffen, producten en energie

In de circulaire economie zien we afval niet meer als afval, want we maken van afval nieuwe hoogwaardige grondstoffen. Afval is dus de basis voor nieuwe producten, nieuwe bouwmaterialen of biobrandstoffen. Afval krijgt waarde: dat is een andere denkwijze en daar horen andere verdienmodellen bij. Afvalmanagement is een belangrijk onderdeel van de circulaire economie. GP Groot weet alles van het inzamelen, scheiden en recyclen van afval. We hebben niet alleen de kennis, maar ook de logistiek, de installaties en de nieuwste technologie op dit gebied. En we hebben het netwerk om partijen samen te brengen en met elkaar circulaire producten te ontwikkelen.

Afvalhiërarchie
De afvalhiërarchie van de Ladder van Lansink
Recycling
Recycling heeft drie belangrijke voordelen
Scheiden
aan de bron
Nederland moet in 2050 volledig gaan draaien op herbruikbare grondstoffen
Circulaire
producten
Nederland recyclet meer dan 80 procent van het afval

Stuur ons online een bericht of bel 088 - 472 01 00

Container huren Direct contact