Minder CO2-uitstoot door slimme oplossingen

Daar waar het gebruik van duurzame energie belangrijk is, is het vermijden van energiegebruik nog belangrijker.

GP Groot zoekt voortdurend naar manieren om schoner en minder energie-intensief te werken en te produceren. Dat doen we door het inzetten van energiezuinige bedrijfsmiddelen, maar ook door het creëren van duurzame gedragsverandering van onze collega’s en het zoeken naar nieuwe samenwerkingsvormen in de keten.

Green Collecting Haarlem

Een goed voorbeeld van nieuwe ketensamenwerking is de pilot Green Collecting Haarlem. GP Groot heeft hier met drie andere inzamelaars van bedrijfsafval, de gemeente Haarlem en de brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland de handen ineen geslagen. Samen werken ze aan een duurzamere manier van het inzamelen van bedrijfsafval.

Green Collecting Haarlem vloeit voort uit de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek (Green Deal ZES) en heeft tot doel voor 2025 zoveel mogelijk emissievrije stadslogistiek te realiseren. In deze pilot worden restafval en papier-karton ingezameld door één neutrale wagen in plaats van meerdere wagens van individuele afvalinzamelaars. Elk bedrijf in de binnenstad van Haarlem behoudt het contract met zijn eigen bedrijfsafvalinzamelaar, maar de daadwerkelijke inzameling wordt uitgevoerd met één wagen. Hierdoor neemt het aantal vervoersbewegingen en dus ook de CO2-uitstoot fors af.

Ga naar greencollectinghaarlem.nl

Ketensamenwerking

Meer weten over Green Collecting Haarlem?

Stuur ons online een bericht of bel 088 - 472 01 00

Container huren Direct contact