Vier bedrijfsonderdelen, één doel

Met zo’n 1.000 collega’s werken we in vier marktsegmenten: inzameling, recycling, brandstoffen en oliehandel, en infra en engineering.

De activiteiten binnen de GP Groot groep lijken heel divers, maar we werken allemaal samen aan hetzelfde doel: een circulaire, energieneutrale en klimaatbestendige toekomst.

We zijn vooral actief in Noord-West Nederland. Dat maakt ons een echte regionale dienstverlener. Van particulieren tot bedrijven, van mkb’er tot industrie: niemand is te groot of klein voor GP Groot. Zo voelen we dat.

GP Groot inzameling en recycling

In Noord-West Nederland herkent bijna iedereen GP Groot. Dat is ook niet zo gek, want met meer dan 200 voertuigen zamelen we dagelijks afval in bij inwoners, bedrijven en instellingen. Onze containers horen bij het straatbeeld.

GP Groot inzameling en recycling doet nog veel meer. We zijn een groep gespecialiseerde bedrijven; we zorgen niet alleen voor het inzamelen, maar ook voor het sorteren en recyclen van afval. Van huis-, tuin- en keukenafval tot archiefvernietiging. Daar gebruiken we innovatieve technologieën voor. De verschillende afvalstromen verwerken we tot nieuwe grondstoffen en in veel gevallen direct tot eindproducten. We adviseren onze klanten bovendien hoe ze milieu- bewuster kunnen omgaan met afval en we helpen ze om dat in de praktijk te brengen.

GP Groot inzameling en recycling
GP Groot brandstoffen en oliehandel

GP Groot brandstoffen en oliehandel is groothandel in brandstoffen en smeermiddelen, we exploiteren tankstations en leveren tankpasdiensten. Met de merkconcepten Texaco, Firezone, Argos en NXT worden ruim 50 bemande en onbemande tankstations bevoorraad en geëxploiteerd.

Hoewel het merendeel van de door ons verkochte producten nog “fossiel” is, streven we er naar om meer minder milieubelastende producten en diensten aan te bieden. We hebben nog niet dé oplossing voor emissievrije mobiliteit maar bieden wel die brandstoffen en energieoplossingen die op dit moment tot de best mogelijke milieuprestaties leiden. Een goed voorbeeld hiervan zijn de brandstoffen LNG en HVO en ons NXT-concept.

GP Groot brandstoffen en oliehandel
GP Groot infra en engineering

GP Groot infra en engineering verzorgt projecten op het gebied van milieu, sport, natuur en infratechniek. Er is steeds meer schade door extreem weer. De veranderingen gaan sneller dan verwacht en de infrastructuur en bebouwde omgeving blijken onvoldoende voorbereid en berekend op de nieuwe klimatologische omstandigheden. Door voorop te lopen in energiezuinig, klimaatbestendig ontwerpen, bouwen en slopen biedt GP Groot infra en engineering full service oplossingen voor de uitdagingen waar opdrachtgevers zich vandaag, morgen en in de toekomst voor geplaatst zien.

GP Groot infra en engineering

Duurzame groei en continuïteit

Duurzame groei en continuïteit, daar streven we naar bij GP Groot. Voor onze eigen onderneming en ook voor de regio. We willen een sociale en zorgzame werkgever zijn voor onze 900 medewerkers en een aantrekkelijke organisatie voor de nieuwe generatie. Verantwoordelijkheid nemen voor onze omgeving hoort daarbij. De circulaire economie en de energietransitie staan niet alleen centraal in onze dienstverlening, we doen er zelf ook alles aan om onze milieuprestaties te verbeteren. We zetten ons enthousiasme voor nieuwe ontwikkelingen zoveel mogelijk om in actie en we delen onze kennis. Want alleen samen komen we verder.

Onze kernthema’s

Mens

We zijn trots op onze mensen en willen dat onze mensen trots zijn op GP Groot. Het waarborgen van de gezondheid en veiligheid van de medewerkers heeft onze prioriteit en is van het grootste belang voor onze continuïteit.

Maatschappij

We houden de impact op de omgeving zo veel mogelijk beperkt en gaan met omwonenden in gesprek.
GP Groot vindt het belangrijk om naast een zakelijke betrokkenheid in de regio ook een sociale betrokkenheid te hebben.

Circulaire economie

Onze focus ligt niet alleen op het inzamelen en sorteren van afval, maar vooral op het voorkomen en optimaal benutten van afval. Want dat is uiteindelijk ons doel: van afval weer nieuwe grondstoffen maken, als basis voor nieuwe producten of energie. Circulaire economie

Energietransitie

We gebruiken en leveren zo veel mogelijk alternatieve energiebronnen en leveren een actieve bijdrage aan de ontwikkelingen op dit gebied. We streven naar een zo laag mogelijke CO2-uitstoot en zijn een proeftuin voor alternatieven. We produceren alternatieve energie voor eigen gebruik; energie die we zelf niet verbruiken leveren we door aan de maatschappij. Energietransitie

GP Groot in één oogopslag

Voor GP Groot zijn de circulaire economie en de energietransitie de belangrijkste pijlers onder de dienstverlening.
Door onze kennis, expertise en netwerk te verbinden, kunnen we klanten echt ondersteunen in hun streven om duurzamer te gaan ondernemen. In de transitie van afval naar grondstoffen, producten en energie sluiten we de processen en de dienstverlening binnen de groep steeds beter op elkaar aan. Zo creëren we waarde voor onze klanten en maken wij ook als organisatie de cirkel rond:

Ons organigram

Organigram GP groot

Stuur ons online een bericht of bel 088 - 472 00 00

Container huren Direct contact