Vier bedrijfsonderdelen, één doel

Met zo’n 1500 collega’s werken we in vier marktsegmenten: afvalinzameling, recycling, energie, en advies en infrarealisatie.

De activiteiten van de GP Groot groep lijken heel divers, maar we werken allemaal samen aan hetzelfde doel: een circulaire, energieneutrale en klimaatbestendige toekomst.

We zijn vooral actief in Noord-West Nederland. Dat maakt ons een echte regionale dienstverlener. Van particulieren tot bedrijven, van mkb’er tot industrie: niemand is te groot of klein voor GP Groot. Zo voelen we dat.

Onze strategie

Missie

Op onze werkterreinen bieden we klanten altijd de beste oplossingen om een circulaire economie mee mogelijk te maken en klimaatverandering het hoofd te bieden en tegen te gaan.

Visie

We dragen bij aan een toekomst waarin we samen met onze klanten en ketenpartners klimaatverandering tegen te gaan. O.a. door het hergebruik van grondstoffen, het gebruik van schone energie en de vorming van een klimaatbestendige leefomgeving.

GP Groot inzameling en recycling

Door het inzamelen van afvalstromen en het daaruit terugwinnen van waardevolle grondstoffen dragen we bij aan de circulaire economie.

In het hele noorden en westen van Nederland herkent bijna iedereen de GP Groot inzamelbedrijven GP Groot, Bnext.nl, NNRD en Visser ATR. Dat is ook niet zo gek, want met honderden voertuigen zamelen we dagelijks afval in bij inwoners, bedrijven en instellingen. Onze containers horen bij het straatbeeld.

GP Groot inzameling en GP groot recycling doet nog veel meer. We zijn een groep gespecialiseerde bedrijven; we zorgen niet alleen voor het inzamelen, maar ook voor het sorteren en recyclen van afval. Van huis-, tuin- en keukenafval tot archiefvernietiging. Daar gebruiken we innovatieve technologieën voor. De verschillende afvalstromen verwerken we tot nieuwe grondstoffen en in veel gevallen direct tot eindproducten. We adviseren onze klanten bovendien hoe ze milieu- bewuster kunnen omgaan met afval en we helpen ze om dat in de praktijk te brengen.

GP Groot inzameling en recycling
GP Groot energie

We leveren energie voor mobiliteit en dragen met oplossingen voor duurzaam vervoer bij aan de energietransitie.

GP Groot energie is groothandelaar in brandstoffen, gas en smeermiddelen, exploiteert tankstations, levert snellaaddiensten voor elektrische voertuigen en tank- en laadpassen. Met de merkconcepten Argos, Total en NXT worden zo’n 60 bemande en onbemande tankstations bevoorraad en geëxploiteerd

De wereld draait vooral op fossiele brandstoffen. Dit kan en moet anders. De komende jaren moeten we in Nederland de overstap gaan maken naar schone en duurzame brandstoffen: brandstoffen waarbij geen CO2 vrijkomt en die niet opraken. We hebben veel kennis en expertise op dit gebied. Met praktische en slimme oplossingen kunnen we u helpen met de energietransitie van uw bedrijf of organisatie.

GP Groot energie
GP Groot advies en infrarealisatie

Met onze adviesdiensten en infrarealisatie dragen we bij aan de vorming van een klimaatbestendige leefomgeving.

GP Groot advies en infrarealisatie bestaat uit GP Groot infrarealisatie en de Groots Adviesgroep. We verzorgen projecten op het gebied van milieu, sport, natuur en infratechniek. Er is steeds meer schade door extreem weer. De veranderingen gaan sneller dan verwacht en de infrastructuur en bebouwde omgeving blijken onvoldoende voorbereid en berekend op de nieuwe klimatologische omstandigheden. Door voorop te lopen in energiezuinig, klimaatbestendig ontwerpen, bouwen en slopen biedt GP Groot advies en infrarealisatie full service oplossingen voor de uitdagingen waar opdrachtgevers zich vandaag, morgen en in de toekomst voor geplaatst zien.

GP Groot advies en infrarealisatie

Duurzame groei en continuïteit

Duurzame groei en continuïteit, daar streven we naar bij GP Groot. Voor onze eigen onderneming en ook voor de regio. We willen een sociale en zorgzame werkgever zijn voor onze 1500 medewerkers en een aantrekkelijke organisatie voor de nieuwe generatie. Verantwoordelijkheid nemen voor onze omgeving hoort daarbij. De circulaire economie, de energietransitie een klimaatbestendige leefomgeving staan niet alleen centraal in onze dienstverlening, we doen er zelf ook alles aan om onze milieu- en klimaatprestaties te verbeteren. We zetten ons enthousiasme voor nieuwe ontwikkelingen zoveel mogelijk om in actie en we delen onze kennis. Want alleen samen komen we verder.

Onze kernwaarden

  • Veilig              We werken veilig
  • Regionaal       We werken in de regio, voor de regio
  • Duurzaam       Het milieu, natuur en klimaat zo min mogelijk belasten
  • Innovatief       Kansen herkennen en benutten
  • Samen             We werken met en voor mensen en behandelen anderen zoals we zelf graag behandeld willen worden
  • Marktgericht  Met concrete oplossingen een positieve bijdrage leveren. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.
  • Continuïteit     We nemen beslissingen die passen bij onze langetermijnvisie

GP Groot in één oogopslag

Voor GP Groot zijn de circulaire economie, de energietransitie en een klimaatbestendige leefomgeving de belangrijkste pijlers onder de dienstverlening.

Door onze kennis, expertise en netwerk te verbinden, kunnen we klanten echt ondersteunen in hun streven om duurzamer te gaan ondernemen. In de transitie van afval naar grondstoffen, producten en energie sluiten we de processen en de dienstverlening binnen de groep steeds beter op elkaar aan. Zo creëren we waarde voor onze klanten en maken wij ook als organisatie de cirkel rond:

Ons organigram

Organigram GP groot

Stuur ons online een bericht of bel 088 - 472 01 00

Container huren Direct contact