Al sinds 1917 sterk in de regio

In 1917 begon Gerardus Petrus Groot zijn eigen onderneming. Hij was landbouwer en vrachtrijder. Al gauw volgen twee van zijn zoons hem op. De familie Groot verhuist in 1928 naar de Hoogeweg in Heiloo. Op dit adres zal GP Groot zich verder ontwikkelen; het is de thuisbasis van de familie Groot en van de medewerkers.

Aannemingsbedrijf

Na de Tweede Wereldoorlog zetten de gezinsleden zich in voor de ‘wederopbouw’ van hun onderneming. De overige zonen stappen in de Firma: zij nemen het transportbedrijf over. In 1946 overlijdt oprichter Gerardus Petrus Groot. De brandstoffenhandel gaat in 1947 officieel van start. In de jaren vijftig gaat het GP Groot voor de wind. Er wordt gestart met kleinschalig aannemingswerk en 1963 wordt GP Groot Aannemingsbedrijf voor grond-, weg- en waterbouw officieel opgericht. GP Groot infra en engineering heeft zich de laatste jaren uitgebreid met activiteiten op het gebied van sloopwerken, rioolbeheer en rioolinspectie, en bestratingen.

De vrije benzine- en oliehandel

Als er in 1965 een tekort aan kolen dreigt, begint GP Groot de vrije Benzine- en Oliehandel (BOHA Oliemaatschappij). De stap van kolenhandel naar brandstoffen in de jaren zeventig was vrij logisch. De onderneming heeft in deze jaren zijn vleugels uitgeslagen en de activiteiten aanzienlijk uitgebreid. Naast activiteitein in de traditionele brandstoffenhandel heeft GP Groot heeft een participatie in OrangeGas, een leverancier van groengas. Ook beweegt het bedrijf zich op de energiemarkt om voor klanten de afvalverwerking te verzorgen en daar energie voor terug te leveren. Van afval naar grondstoffen en energie.

Afvalcontainers

De uitbreiding later richting afvalcontainers lag minder voor de hand. De toenmalige directie zag mogelijkheden in nieuwe activiteiten en wilde innoveren. De keuze voor het ophalen en legen van containers is het meest bepalend geweest. Daarmee hebben we de meeste bekendheid gekregen: onze wagens rijden in geheel Noord-Holland. Dat nooit achteroverleunen, maar constant op zoek zijn naar nieuwe mogelijkheden en de drang naar innovatie, is typerend voor GP Groot. Op dit moment is GP Groot een grote speler in de afvalverwerkingsmarkt. Gescheiden inzamelen, nieuwe inzamelmiddelen, een langtransportwagen, inzamel- en portaalwagens op aardgas: GP Groot gaat met haar tijd mee.

Recyclingactiviteiten

In 1973 koopt het bedrijf dertig hectare grond op de Boekelermeer om daar een eigen stortplaats te beginnen. Zo is GP Groot inzameling en recycling de concurrentie een slag voor. Na die jaren richtte GP Groot zich op het intensiveren van de recyclingactiviteiten. Naast bouw- en sloopafval werden er nieuwe afvalstromen gescheiden ingezameld. Op het terrein aan de Boekelermeer staan twee hightech scheidingsinstallaties: de afvalscheidingsinstallatie (ASI) en de houtrecyclingsinstallatie (HRI). Hier wordt gebruikt gemaakt van elektrische kranen. Op het terrein zijn twee windmolens geplaatst voor eigen energieopwekking en teruglevering aan het elektriciteitsnet.

Krachtenbundeling

In de meer dan 100 jaar dat GP Groot bestaat heeft het bedrijf zich verder ontwikkeld tot een veelzijdige onderneming waarbij de mens centraal staat. Er zijn samenwerkingen en participaties aangegaan en bedrijven overgenomen. Het bedrijf omvat inmiddels drie overkoepelde bedrijfsonderdelen: infra en engineering, inzameling en recycling en brandstoffen en oliehandel. Op onze werkgebieden worden wij vertegenwoordigd door een aantal gespecialiseerde bedrijven dat autonoom opereert, maar ook profiteert van onderlinge samenwerking en krachtenbundeling. Op dit moment werken er bij ons bedrijf ruim 900 collega’s, verdeeld over de verschillende bedrijfsonderdelen en locaties.

100 jaar GP Groot

Download hier ons jubileumboek

100 jaar GP Groot

Download ons jubileumboek

Stuur ons online een bericht of bel 088 - 472 00 00

Container huren Direct contact