Al sinds 1917 sterk in de regio

In 1917 begon Gerardus Petrus Groot zijn eigen onderneming. Hij was landbouwer en vrachtrijder. Al gauw volgen twee van zijn zoons hem op. De familie Groot verhuist in 1928 naar de Hoogeweg in Heiloo. Op dit adres zal GP Groot zich verder ontwikkelen; het is de thuisbasis van de familie Groot en van de medewerkers.

Aannemingsbedrijf

Na de Tweede Wereldoorlog zetten de gezinsleden zich in voor de ‘wederopbouw’ van hun onderneming. De overige zonen stappen in de Firma: zij nemen het transportbedrijf over. In 1946 overlijdt oprichter Gerardus Petrus Groot. De brandstoffenhandel gaat in 1947 officieel van start. In de jaren vijftig gaat het GP Groot voor de wind. Er wordt gestart met kleinschalig aannemingswerk en 1963 wordt GP Groot Aannemingsbedrijf voor grond-, weg- en waterbouw officieel opgericht. GP Groot advies en infrarealisatie heeft zich de laatste jaren uitgebreid met activiteiten op het gebied van engineering, klimaatbestending ontwerpen, landschapsarchitectuur, circulair slopen, rioolbeheer en -inspectie, en bestratingen.

Recyclingactiviteiten

In 1973 koopt het bedrijf dertig hectare grond op de Boekelermeer om daar een eigen stortplaats te beginnen. Zo is GP Groot inzameling en recycling de concurrentie een slag voor. Na die jaren richtte GP Groot zich op het intensiveren van de recyclingactiviteiten en werd er haast geen afval meer gestort. Naast bouw- en sloopafval dat wordt gerecycled in de PuinRecyclingsInstallatie (PRI) werden er andere afvalstromen gescheiden ingezameld om nog beter te kunnen recyclen. Op het terrein aan de Boekelermeer staan diverse hightech scheidingsinstallaties: de afvalscheidingsinstallatie (ASI), de Voorscheidingsinstallatie (VSI), en de houtrecyclingsinstallatie (HRI) en in Harlingen staat de kunstofrecyclingsinstallatie (KRI). Op de locatie wordt gebruikt gemaakt van elektrische kranen. Op het terrein zijn twee windmolens geplaatst voor eigen energieopwekking en terug levering aan het elektriciteitsnet. Op de zuidhelling van de deponie is een zonneweide gecreëerd. De gehele locatie kan hierdoor energieneutraal werken.

De vrije benzine- en oliehandel

Als er in 1965 een tekort aan kolen dreigt, begint GP Groot de vrije Benzine- en Oliehandel (BOHA Oliemaatschappij). De stap van kolenhandel naar brandstoffen in de jaren zeventig was vrij logisch. De onderneming heeft in deze jaren zijn vleugels uitgeslagen en de activiteiten aanzienlijk uitgebreid. Naast activiteiten in de traditionele brandstoffen- en smeeroliehandel heeft GP Groot zich intensief begeven op de nieuwe markt van de energietransitie als aanbieder van alternatieve, schone en duurzame brandstoffen, zoals met elektrisch oplaadpunten, CNG, Neste-My renewable diesel, LNG en HVO. Het bedrijf heeft eigen tankstations handelend onder de merken NXT, TotalEnergies en Argos.

Afvalcontainers

De uitbreiding later richting afvalcontainers lag minder voor de hand. De toenmalige directie zag mogelijkheden in nieuwe activiteiten en wilde innoveren. De keuze voor het ophalen en legen van containers is het meest bepalend geweest. Daarmee hebben we de meeste bekendheid gekregen: onze GP Groot wagens rijden in geheel Noord- en Zuid-Holland. In de noordelijke provincies heeft het bedrijf met twee dochterondernemingen. Dat nooit achteroverleunen, maar constant op zoek zijn naar nieuwe mogelijkheden en de drang naar innovatie, is typerend voor GP Groot. Op dit moment is GP Groot een grote speler in de afvalinzameling- en verwerkingsmarkt. Gescheiden inzamelen van vele soorten afvalstromen, nieuwe inzamelmiddelen, een langtransportwagen, inzamel- en portaalwagens die rijden op LNG, LPG en elektrisch: GP Groot gaat met haar tijd mee.

Krachtenbundeling

In de meer dan 100 jaar dat GP Groot bestaat heeft het bedrijf zich verder ontwikkeld tot een veelzijdige onderneming waarbij de mens centraal staat. Er zijn samenwerkingen en participaties aangegaan en bedrijven overgenomen. Het bedrijf omvat inmiddels vier overkoepelde bedrijfsonderdelen: advies en infrarealisatie, inzameling, recycling en brandstoffen en oliehandel. Op onze werkgebieden worden wij vertegenwoordigd door een aantal gespecialiseerde bedrijven dat autonoom opereert, maar ook profiteert van onderlinge samenwerking en krachtenbundeling. Op dit moment werken er bij ons bedrijf bijna 1200 collega’s, verdeeld over de verschillende bedrijfsonderdelen en locaties.

Laten we er iets Moois van maken.

105 jaar GP Groot

Download hier ons jubileumboek

100 jaar GP Groot

Download ons jubileumboek

Stuur ons online een bericht of bel 088 - 472 01 00

Container huren Direct contact