Scheiden aan de bron

Nederland moet in 2050 volledig gaan draaien op herbruikbare grondstoffen: afval bestaat dan niet meer. Dat begint bij afval scheiden aan de bron. Afvalstromen die vermengd zijn, kunnen het recycleproces namelijk behoorlijk verstoren. Of erger: die kunnen helemaal niet verwerkt worden en moeten alsnog verbrand worden. Dat is verspilling van waardevolle grondstoffen, en draagt niet bij aan het verminderen van afval en het terugdringen van de milieubelasting. Om van afval grondstoffen, nieuwe producten of energie te kunnen maken, moet het zo schoon mogelijk worden ingezameld.

Afval scheiden levert een flinke kostenbesparing op voor bedrijven en organisaties. Schone reststromen kunnen immers worden verwerkt en hergebruikt, die hebben waarde. Door afval aan de bron te scheiden, nemen bedrijven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ze verminderen hun klimaatimpact en dragen bij aan de circulaire economie.

Om scheiden aan de bron te vereenvoudigen hebben we de Bonton® ontwikkeld.

De Bonton is een gescheiden afvalinzamelmodule, voor 100% gemaakt van gerecycled kunststof uit grofvuil, bouw- en sloopafval.

Meer weten over Bonton

Afvalhiërarchie
GP Groot helpt haar klanten om met milieuvriendelijke manieren van afvalverwerking.
Recycling
Van afval naar nieuwe grondstoffen, producten en energie.
Samen maken we de cirkel rond.
Circulaire producten
Niet alleen het recyclen van afval bevorderen maar ook het aanbod van en de vraag naar circulaire producten vergroten.

Direct bestellen

Bonton® bestellen?

Stuur ons online een bericht of bel 088 - 472 01 00

Container huren Direct contact