Afvalscheiding is het zoveel mogelijk
aan de bron sorteren, apart houden en
afzonderlijk afgeven van afvalstoffen.

Scheiden aan de bron

Nederland moet in 2050 volledig gaan draaien op herbruikbare grondstoffen: afval bestaat niet meer maar wordt grondstof. Om van afval grondstoffen te kunnen maken, moet het zo zuiver mogelijk worden ingezameld, hierin speelt scheiden aan de bron een grote rol.

Afvalscheiding is het zoveel mogelijk aan de bron sorteren, apart houden en afzonderlijk afgeven van afvalstoffen. Nascheiden of sorteren door de inzamelaar of verwerker valt hier niet onder.

Het doel is afval niet te vermengen zodat het zo geschikt mogelijk is voor producthergebruik, materiaalhergebruik of toepassing van afvalstoffen als brandstof.

Bedrijven kunnen door afval scheiden kosten besparen, nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en dragen zo bij aan het realiseren van de circulaire economie.

Om scheiden aan de bron te vereenvoudigen hebben we de BonTon® ontwikkeld.

De BonTon® is een modulaire gescheiden afvalinzamelmodule die voor 100% is gemaakt van gerecycled kunststof uit grofvuil, bouw- en sloopafval.

Meer weten over BonTon

Afvalhiërarchie
GP Groot helpt haar klanten om met milieuvriendelijke manieren van afvalverwerking.
Recycling
Van afval naar nieuwe grondstoffen, producten en energie.
Samen maken we de cirkel rond.
Circulaire producten
Niet alleen het recyclen van afval bevorderen maar ook het aanbod van en de vraag naar circulaire producten vergroten.

Direct bestellen

BonTon® bestellen?

Stuur ons online een bericht of bel 088 - 472 00 00

Container huren Direct contact