GP Groot helpt haar klanten om met alle
afval gerelateerde activiteiten zo hoog mogelijk
te 'scoren' op de Ladder van Lansink.

Afvalhiërarchie
Milieuvriendelijke manieren van afvalverwerking

De afvalhiërarchie van de Ladder van Lansink geeft in een rangorde aan wat de meest milieuvriendelijke manieren van afvalverwerking zijn. Hoe hoger op de Ladder van Lansink, hoe milieuvriendelijker de vorm van afvalverwerking.

De treden van de Ladder van Lansink

Preventie
Voorkomen dat afval ontstaat. Voorbeeld: een eigen koffiebeker gebruiken bij de koffieautomaat zodat je geen eenmalige wegwerp beker nodig hebt.
Hergebruik
Hergebruik van een product voor hetzelfde doel als waarvoor het product gemaakt is, zoals een waterfles die hervuld wordt.
Recycling
Grondstoffen terugwinnen uit oude producten of verpakkingen die weer in nieuwe producten kunnen worden gebruikt.
Voorbeeld: glazen potjes en flesjes in de glasbak, waar nieuwe potjes van gemaakt worden.

Energie
Energieterugwinning: materialen die veel energie bevatten worden gebruikt als brandstof om energie mee op te wekken in afvalenergiecentrales of als grondstof om er nieuwe brandstoffen mee te produceren. Zoals HVO (synthetische diesel) uit gebruikt frituurvet. Energie uit afval levert zo’n 20% van de duurzame Nederlandse energieproductie. (bron: CBS)
Verbranding
Het verbranden van huishoudelijk afval zonder energieterugwinning komt niet meer voor in Nederland. Alle Nederlandse afvalenergiecentrales wekken op efficiënte manier stroom op uit de warmte die vrijkomt bij de verbranding van afval.
Storten
Storten op vuilnisbelten is de minst wenselijke optie. In Nederland is storten van huishoudelijk afval niet meer toegestaan. In andere landen gebeurt dit nog wel. Bedrijfsafval, zoals (verontreinigde) grond, reststoffen uit afvalverbrandingsinstallaties en asbesthoudend puin, mag in Nederland nog wel (gecontroleerd) gestort worden.
Hoe hoog scoort u?

Bijna al het huishoudelijk afval in Nederland wordt gerecycled of verbrand met energieterugwinning. Slechts één procent wordt gestort. GP Groot helpt haar klanten om met alle afval gerelateerde activiteiten zo hoog mogelijk te scoren op de Ladder van Lansink om daarmee samen tot een zo milieuvriendelijke vorm van afvalverwerking te komen.

Recycling
Van afval naar nieuwe grondstoffen, producten en energie.
Samen maken we de cirkel rond.
Scheiden aan de bron
Afvalscheiding is het zoveel mogelijk aan de bron sorteren, apart houden en afzonderlijk afgeven van afvalstoffen.
Circulaire producten
Niet alleen het recyclen van afval bevorderen maar ook het aanbod van en de vraag naar circulaire producten vergroten.

Direct contact

Hoger scoren op de Ladder van Lansink?

Stuur ons online een bericht of bel 088 - 472 00 00

Container huren Direct contact