Afvalhiërarchie
Milieuvriendelijke manieren van afvalverwerking

In Nederland wordt vrijwel al het huishoudelijk afval gerecycled of verbrand met energieterugwinning. Slechts 1% wordt nog gestort of geloosd. Toch valt er nog veel te verbeteren. De Ladder van Lansink brengt de afvalhiërarchie heel eenvoudig in beeld. Het is een handig hulpmiddel in het gesprek met onze klanten. Hoe hoger op de Ladder van Lansink, hoe milieuvriendelijker de vorm van afvalverwerking. Daar streven we naar.

De treden van de Ladder van Lansink

Preventie
Voorkomen dat afval ontstaat. Geen wegwerpbekertjes gebruiken bijvoorbeeld, maar eigen koffiebekers bij de koffieautomaat.
Hergebruik
Hergebruiken van een product voor hetzelfde doel. Bijvoorbeeld een waterfles gebruiken die steeds opnieuw gevuld kan worden.
Recycling
Materiaal hergebruiken door uit oude producten of verpakkingen de grondstoffen terug te winnen die gebruikt kunnen worden om nieuwe producten of verpakkingen te maken. Denk aan hergebruik van glas om nieuwe potjes en flessen van te maken.
Energie
Energie halen uit materialen en gebruiken als brandstof om energie mee op te wekken in afvalenergiecentrales of als grondstof voor de productie van nieuwe brandstoffen. Zoals houtafval verwerken tot groene stroom of gebruikt frituurvet verwerken tot HVO (synthetische diesel).
Verbranding
Verbranden van afval. Dit komt nog voor in Nederland, maar bij alle verbranding van huishoudelijk afval wordt energie teruggewonnen. Alle Nederlandse afvalenergiecentrales wekken op efficiënte manier stroom op uit de warmte die vrijkomt bij de verbranding van afval.
Storten
Storten op vuilnisbelten. In Nederland is storten van huishoudelijk afval niet meer toegestaan. In andere landen gebeurt dit nog wel. Bedrijfsafval als(verontreinigde) grond, reststoffen uit afvalverbrandingsinstallaties en asbesthoudend puin mogen in Nederland nog wel (gecontroleerd) gestort worden.
Hoe hoog scoort u?

Als het gaat om afvalmanagement ligt onze focus niet meer op het inzamelen en sorteren van afval, maar op het voorkomen en optimaal benutten van afval. Als het gaat om afvalpreventie werken we nauw samen met Ecolumbus, een moderne partner met zeer gespecialiseerde kennis op dit gebied. We helpen onze klanten ook  bij het terugbrengen van de hoeveelheid (rest)afval door ze de verschillende afvalstromen te laten herkennen en ze te faciliteren bij het scheiden. Zo kunnen wij veel slimmer en schoner inzamelen en de verschillende stromen eenvoudiger recyclen en terugbrengen in het productieproces. Want dat is uiteindelijk ons doel: van afval weer nieuwe grondstoffen maken, als basis voor nieuwe producten of energie.

Recycling
Van afval naar nieuwe grondstoffen, producten en energie.
Samen maken we de cirkel rond.
Scheiden aan de bron
Afvalscheiding is het zoveel mogelijk aan de bron sorteren, apart houden en afzonderlijk afgeven van afvalstoffen.
Circulaire producten
Niet alleen het recyclen van afval bevorderen maar ook het aanbod van en de vraag naar circulaire producten vergroten.

Direct contact

Hoger scoren op de Ladder van Lansink?

Stuur ons online een bericht of bel 088 - 472 01 00

Container huren Direct contact