Duurzame energieoplossingen aanbieden

Ons klimaat verandert doordat de temperatuur op aarde stijgt. Dat komt door het verbruik van fossiele brandstoffen en de toename van broeikasgassen zoals CO2.De opwarming van de aarde is een direct gevolg van onze intensieve consumptie en productie. Verkeer en industrie hebben bovendien een slechte invloed op de luchtkwaliteit. Schadelijke stoffen, zoals fijnstof en stikstofdioxide zijn slecht voor onze gezondheid. Kortom, klimaat- en milieuproblemen vragen om een drastische reductie van CO2-uitstoot en (lucht-)vervuilende emissies.

Van afval naar energie, dat is onze ambitie

Er zijn verschillende manieren om de uitstoot door het gebruik van brandstoffen terug te brengen. Verbeterde aandrijftechnologie in voertuigen bijvoorbeeld, maar ook minder milieubelastende brandstoffen. Om echte stappen te kunnen maken zullen er op alle vlakken andere keuzes gemaakt moeten worden.

Door al onze activiteiten te verbinden, hebben we als GP Groot alles in huis om brandstoffen en energie te gaan leveren uit hernieuwbare bronnen en door ons zelf ingezamelde afvalstromen. Dat is waar we volop mee bezig zijn.

Om de overstap op minder milieubelastende brandstoffen te realiseren moeten we aan de slag met zowel vraag als aanbod. Dat doen we met NXT, ons duurzame brandstoffen- en energieconcept.

Onder het merk NXT ontwikkelen we nieuwe brandstoffen en energieoplossingen die tot betere milieuprestaties leiden. Denk aan synthetische diesels (HVO, GTL), gasvormige brandstoffen zoals LNG en waterstof, maar ook laadoplossingen voor elektrische voertuigen.

NXT, fuel the future.

nxtmobility.nl

NXT Mobility

Meer weten over duurzame mobiliteit?

Stuur ons online een bericht of bel 088 - 472 01 00

Container huren Direct contact