Sponsoring

GP Groot vindt het belangrijk om niet alleen zakelijk actief te zijn in de regio, maar ook bij te dragen op sociaal vlak. Dat doen we onder andere door sponsoring.

We krijgen veel verzoeken voor sponsoring. Daarom hebben we met elkaar een aantal criteria opgesteld. We ondersteunen vooral activiteiten voor de jeugd. En we geven de voorkeur aan meerjarige verbintenissen boven incidentele sponsoring.

Hieronder staan de afspraken die we gemaakt hebben over sponsoring.

Wanneer neemt GP Groot een sponsoraanvraag in overweging?

 • Als de sponsoring de naamsbekendheid van GP Groot in de regio vergroot.
 • Als GP Groot door de sponsoring bepaalde doelgroepen kan bereiken.
 • Als de sponsoring GP Groot helpt haar relatienetwerk te onderhouden.
 • Als het project volgens GP Groot positief bijdraagt aan het welzijn in de regio.
 • Als het project op een positieve en effectieve manier bijdraagt aan het imago van GP Groot.

Wanneer sponsort GP Groot niet?

 • Als het project financieel ter discussie staat of een specifieke politieke of religieuze achtergrond heeft.
 • Als het project direct of indirect financieel gewin tot doel heeft.
 • Als het project volgens GP Groot de veiligheid en gezondheid van deelnemers, bezoekers of de omgeving in gevaar zou kunnen brengen.
 • Als de activiteit volgens GP Groot geen maatschappelijk nut heeft.
 • Als de activiteit volgens GP Groot een onevenredig grote impact op de omgeving heeft.

Elk verzoek wordt zorgvuldig overwogen. We proberen u binnen drie weken antwoord te geven. Daarbij behouden wij ons het recht voor om een sponsorverzoek zonder opgave van reden af te wijzen. Over het al dan niet toekennen van sponsoring of de hoogte van een eventuele bijdrage van GP Groot gaan we niet in discussie.

Heeft u een sponsorverzoek? Vul dan hieronder ons sponsoraanvraagformulier in.

 • Gegevens organisatie

 • Over de te sponsoren activiteit

 • Gewenste bijdrage en tegenprestatie

 • Bijlagen

 • Max. bestandsgrootte: 63 MB.
  Hier kunt u een bestand bijsluiten. Denk aan begrotingen, folders of andere relevante informatie.
 • GP Groot sponsorbeleid

Stuur ons online een bericht of bel 088 - 472 01 00

Container huren Direct contact