De meest logische eerste stap naar een circulaire economie is het scheiden van afval. Dit zorgt voor schone afval stromen en waardevolle grondstoffen om te recyclen. Iets dat veel mensen thuis al doen, maar hoe gebeurt dat op het werk? Naar aanleiding van de Week van de Circulaire Economie heeft Bonton een onderzoek uitgevoerd onder kantoormedewerkers over afval scheiden op het werk en hoe organisaties dit momenteel doen.

Een meerderheid van de kantoormedewerkers scheidt thuis beter afval dan op het werk

Medewerkers geven tijdens het onderzoek aan, afval scheiden thuis beter te beoordelen dan op het werk. Zij beoordelen dit met gemiddeld een 7,8 thuis en een 6,6 op het werk. Maar liefst een kwart van alle medewerkers beoordeelt afvalscheiding op het werk met een 5 of lager. 58,3 procent van de kantoormedewerkers geeft ook aan zich milieubewuster te voelen dan de organisatie waar ze voor werkt. Het overgrote deel van de medewerkers, zo’n 83 procent, geeft daarbij aan thuis volgens de richtlijnen van de gemeente te scheiden.

Afval scheiden op kantoor wordt steeds belangrijker

Ruim 90 procent van alle kantoormedewerkers vindt afvalscheiding belangrijk. Het bewustzijn over het belang van afval scheiden is in de afgelopen twee jaar onder medewerkers op kantoor gestegen, geeft 66 procent van hen aan. Inmiddels vindt ruim de helft van de medewerkers dat hun werkgever meer moet doen aan afval scheiden. Dit leeft met name onder jongeren en hoogopgeleiden.

Afval scheiden op kantoor, hoe staat het ervoor?

Van alle medewerkers geeft 55,7 procent aan dat de werkgever actief bezig is met het scheiden van afval, 32 procent vindt dat niet en 12,3 procent is niet op de hoogte. Momenteel wordt er volgens de medewerkers als volgt afval gescheiden op de werkvloer:

  • Papier en karton wordt met 88,3% het meeste gescheiden
  • Vertrouwelijke documenten worden op 60,6% van de werkplekken gescheiden
  • PMD-afval is in 47,9% van de gevallen een aparte afvalstroom
  • Koffiebekers worden op 41,2% van de werkplekken apart afgevoerd
  • GFT wordt op 37% van de werkplekken gescheiden
  • Glas wordt op 31% van de werkplekken gescheiden

80,7 procent van de deelnemers aan het onderzoek geeft aan volgens de richtlijnen van de organisatie afval te scheiden. Met 77,5 procent is het overgrote deel van de medewerkers wel zelf verantwoordelijk voor het scheiden van afval op de werkvloer. Zo’n 45 procent van de medewerkers geeft aan zich te ergeren aan gebrekkig afval scheiden door collega’s. Een deel van hen geeft dit ook bij collega’s aan.

-> Bekijk de infographic met onderzoeksresultaten

 

Communicatie over afval scheiden

De wens om beter afval te scheiden op kantoor wordt door slechts 16,8 procent van de ondervraagden aangegeven bij de werkgever. Laagopgeleiden hebben dit vaker aangekaart bij iemand in de organisatie. Dit is opvallend, aangezien hoogopgeleiden zichzelf in het onderzoek milieubewuster achten. Van de medewerkers die het aankaarten kreeg minder dan de helft een reactie. De communicatie van de werkgever over afvalscheiding laat in sommige gevallen überhaupt nog te wensen over, beoordeelt zo’n 40 procent van de medewerkers. Vrouwen missen vaker deze communicatie dan mannen (43 versus 35 procent).

Motivatie

Opvallend is ook dat minder dan de helft (zo’n 48 procent) van de medewerkers gemotiveerd wordt door de werkgever afval te scheiden. Dat terwijl een ruime meerderheid (bijna 86 procent) wel gemotiveerd is om afval te scheiden op het werk. Ongeveer de helft van de deelnemers aan het onderzoek vindt een werkgever ook aantrekkelijker wanneer deze actief bezig is met afval scheiden.

3 tips om te starten met afval scheiden op het werk

1. Afvalstromen in kaart brengen

Het is belangrijk om te weten wat voor soort en hoeveel afval er wordt geproduceerd in het bedrijf. Door een afval scan te doen bepaal je welke afval stromen er gescheiden moeten worden. Dit doe je door simpelweg een afvalbak om te keren en het afval te scheiden. De meest voorkomende afvalstromen op kantoor zijn: PMD, GFT, bekers en restafval. Daarnaast is het belangrijk om te weten hoeveel afval er geproduceerd wordt. Dit geeft inzicht in hoeveel afvalbakken er nodig zijn om efficiënt afval te scheiden.

2. Locaties en beheer van de afvalbakken

Starten met afval scheiden betekent afscheid nemen van de prullenbakken onder het bureau. Deze worden vervangen door grotere inzamelmodules op centrale plekken in het kantoor. Het is belangrijk om deze plekken zo goed mogelijk in kaart te brengen. Dit zorgt voor gemak bij het scheiden van afval, bewustzijn en bereidheid bij de medewerkers. Daarnaast is het belangrijk om de afvalbakken frequent te legen. Ook is het van belang om te zorgen dat het gescheiden afval ook gescheiden ingezameld wordt bespreek dit met de schoonmaker en zorg voor verschillende (rol)containers. Dit kan in overleg met de afval inzamelaar.

3. Creëer draagvlak in de organisatie

Het is belangrijk dat medewerkers zich bewust zijn van het belang van afval scheiden. Door begrip en draagvlak te creëren is de kans dat het afval in de juiste inzamelmodule belandt groter. Maak gebruik van communicatiemomenten om medewerkers te informeren over het nut van afval scheiden. Creëer een gezamenlijk doel en laat de medewerkers weten hoeveel verschil er al is gemaakt. Denk hierbij aan het communiceren van de besparing op CO2 uitstoot of hoeveel kilo afval er het afgelopen jaar apart verzameld is.

100% circulair daar gaan we voor!

Dat betekent niet dat we geen afval meer produceren, maar dat betekent wel dat we afval zo volledig mogelijk hergebruiken of recyclen. Dat is precies waarom we de Bonton hebben ontwikkeld. Het belangrijkste is nu starten om het verschil te maken in de circulaire economie. 

Over het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd onder medewerkers van ruim 500 bedrijven. Via een panel hebben de medewerkers antwoorden gegeven op stellingen en vragen over hoe er bij hun werkgever afval wordt gescheiden en hoe ze dat zouden willen zien. Het betreft MKB-bedrijven met ten minste tien medewerkers die normaalgesproken fysiek werkzaam zijn op kantoor. Het onderzoek is uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Kienonderzoek in samenwerking met Panelwizard.

Tijdens de Week van de Circulaire Economie lanceren wij onze duurzaamheidspagina: gpgroot.nl/duurzaamheid. Hier nemen we onze relaties mee in circulair denken, om ze te informeren, inspireren en activeren.