Nederland kiest voor een duurzame samenleving en heeft zich tot doel gesteld in 2050 circulair te zijn. Een circulaire bouweconomie is hiervoor een vereiste, dit vraagt om een radicaal andere manier van bouwen en samenwerken. Zo moeten opdrachtgevers circulair uit gaan vragen, opdrachtnemers circulaire oplossingen voorstellen en producenten van bouwmaterialen innovatieve circulaire producten ontwikkelen en aanbieden. Gyproc Nederland, marktleider op het gebied van gipsproducten voor de binnenafbouw, New West Gypsum Recycling (NWGR), wereldleider in gipsrecycling en inzamel- en recyclebedrijf GP Groot slaan de handen ineen om het aanbod van kwalitatief hoogwaardige circulaire gipsproducten voor de binnenafbouw te vergroten.

Circulair bouwen betekent het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. Gips is in dit kader een ideaal materiaal, stelt Maarten Hendriks, managing director van  NWGR in Europa. “Gips is honderd procent recyclebaar en oneindig her te gebruiken om nieuw gips met exact dezelfde samenstelling van te maken.”

Gerecycled gips steeds belangrijker
“De productie van gipskartonplaten wordt mogelijk gemaakt door het delven van natuurgips. Een uiterst geschikt materiaal voor circulair bouwen, omdat het zijn kwaliteit behoudt. Ook na recycling. Tom van Engelen, marketing, techniek en innovatie- manager van Gyproc Nederland hierover: ‘Het product is te waardevol om niet te recyclen, daarom is Gyproc Nederland bezig het percentage gerecycled gipsmateriaal in de verschillende producten continue te verhogen.’ Vanuit een circulair oogpunt pakt deze fabrikant graag de voortrekkersrol en zet zo een nieuwe standaard in de markt met de Gyproc Regips A gipskartonplaat.”

Hergebruik gips niet per se circulair
Het hergebruik van gips is volgens Maarten Hendriks van NWGR niet vanzelfsprekend circulair: “Veel afgedankt gips wordt, ook in Nederland, over landbouwgrond uitgestrooid om de kwaliteit van de grond te verbeteren. Hoewel dit nog altijd beter is dan het op de vuilstort te laten belanden, is dat vanuit circulair oogpunt waardevernietiging. Wij streven er naar zo veel mogelijk afgedankt gips te verwerken tot grondstof voor nieuwe bouwmaterialen. Het is daarom belangrijk dat gips afzonderlijk, als monostroom, ingezameld wordt en niet, zoals maar al te vaak het geval is, bij het gemengd afval belandt waardoor hergebruik niet meer mogelijk is.”

Ketensamenwerking om toepassing circulair gips te bevorderen
Gyproc Nederland, New West Gypsum Recycling en GP Groot zijn een samenwerking aangegaan om de circulaire keten voor inzameling, verwerking en recycling van gipsplaten tot voor de productie van nieuwe gipsplaten toepasbare grondstoffen uit te breiden. Ronald Balvers, directeur van GP Groot recycling: “Sinds de jaren zeventig worden in de Nederlandse bouw steeds vaker gipsplaten toegepast. Als je uitgaat van een gemiddelde levensduur van 40 jaar dan betekent dat dat er de komende jaren steeds meer gips uit de gebouwen vrijkomt. Gips is, theoretisch gezien, honderd procent recyclebaar. In de praktijk ligt dit percentage echter lager. Bij het ter verwerking aangeboden gipsafval zit te vaak ander bouwafval, daarnaast zijn de gipsplaten zelf voorzien van papier. Door ons bij sloop en bouwafvalinzameling te richten op de mono-inzameling van gips en onze sorteer- en recycleprocessen te optimaliseren streven we naar grotere hoeveelheden hoogwaardig gerecycled gipsafval. Doordat NWGR het gipsafval verwerkt tot circulaire, gerecyclede gipsgrondstof en Gyproc er nieuwe bouwmaterialen van maakt bieden we bouwklanten een oplossing waarbij de cirkel helemaal rond wordt gemaakt.”

Over Gyproc Nederland
Gyproc Nederland is marktleider op het gebied van gipsproducten voor de binnenafbouw. Gyproc Nederland is onderdeel van Saint-Gobain, de grootste producent van bouwmaterialen in de wereld. Al meer dan 60 jaar combineert Gyproc topkwaliteit met respect voor mens en milieu.

Over New West Gypsum Recycling
Het van oorsprong Canadese New West Gypsum Recycling (NWGR) is wereldleider in gipsrecycling. De Benelux vestiging van NWGR is gevestigd naast de Gyproc fabriek in Kallo in de havens van Antwerpen NWGR streeft ernaar om zoveel mogelijk gips te recyclen. In 2020 heeft NWGR in Europa 300.000 ton gipsafval verwerkt.

Over GP Groot recycling
GP Groot recycling verwerkt en bewerkt afval van particulieren, bedrijven en gemeenten voor hergebruik. Door dat op een milieubewuste manier te doen, draagt GP Groot bij aan een duurzame samenleving. Afvalstoffen zoals bij de circulaire sloop verkregen hout, asfalt, betonpuin, kunststof en papier krijgen via recycling een nieuwe bestemming als grond- of bouwstof. Sinds 2019 biedt GP Groot met het concept Circulairinbedrijf.nl uit herwonnen grondstoffen geproduceerde producten aan en helpt het andere ondernemingen daarmee een start met circulair ondernemen te maken. GP Groot recycling is naast GP Groot inzameling, GP Groot energie en GP Groot infra en engineering onderdeel van GP Groot groep. Sinds 1917 groeide het familiebedrijf uit tot een onderneming met meer dan 1.000 medewerkers. De activiteiten binnen de GP Groot groep lijken heel divers, maar hebben één streven gemeen: samen werken aan een circulaire, energie neutrale en klimaatbestendige toekomst.