GP Groot, Schipper Kozijnen en profine Nederland hebben hun krachten gebundeld rond de realisatie van 100% circulaire kunststof kozijnen. GP Groot zamelt oude, niet meer te hergebruiken kunststof kozijnen in, deze worden verwerkt tot granulaat, dat Schipper en profine Nederland (K-VISION Kozijnen) vervolgens gebruiken voor de productie van nieuwe kozijnprofielen.

100% gerecycled kunststof kozijn

Een kunststof kozijn heeft een levensduur van meer dan 50 jaar en kan minstens 10 keer worden gerecycled. De levenscyclus loopt dus op tot wel 500 jaar. Vanuit de ambitie om reststromen hoogwaardig opnieuw te gebruiken, streeft GP Groot ernaar om samen met andere partijen afvalstromen op te werken naar nieuwe producten. Door gebruik te maken van deze secundaire grondstoffen in bouwproducten wordt immers zowel de eigen als de landelijke circulaire economie gestimuleerd en CO2 bespaard. Afgelopen zomer sloegen GP Groot en Schipper Kozijnen de handen al ineen: ze ontwikkelden circulaire ketens voor uit renovatie en sloop verkregen materialen als hout en kunststof. Via Schipper Kozijnen is profine Nederland, het bedrijf achter het merk K-VISION, en al jaren de profielleverancier van Schipper, onlangs aangehaakt om de ambitie van beide partijen te delen.

Afval = grondstof = nieuw kozijn
Door de samenwerking kunnen bij circulaire aanbestedingen en renovatiewerken 100% circulaire kunststof kozijnen worden teruggeleverd aan de klant. Alle oude kunststof kozijnen die worden binnen gebracht bij GP Groot komen via profine Nederland sowieso terug als grondstof in het 100% circulaire kunststof kozijn van Schipper. Daarnaast zullen de partijen ook elkaar helpen om hun afvalstromen te reduceren. De klant krijgt circulair gesloopte kozijnen terug in de vorm van een nieuw product, soms binnen hetzelfde project van waaruit het materiaal wordt verkregen. De opdrachtgever kan door deze werkwijze beschikken over 100% circulaire kozijnen van zijn eigen bestaande project. Zo zamelt GP Groot momenteel kunststof kozijnen in uit circulaire sloopprojecten van corporatie Eigen Haard in Amsterdam, deze worden verwerkt tot granulaat. Van dit granulaat produceren profine Nederland en Schipper nieuwe kozijnen die weer terug kunnen komen in een nieuwbouw project van Eigen Haard.

www.gpgrootrecycling.nl – www.schipperkozijnen.nl – www.k-visionkozijnen.nl

Meer informatie?
Neem contact op met Martine de Wit, projectmanager GP Groot recycling, telefoonnummer 06 50056790 / e-mail m.dewit@gpgroot.nl