Rudolf Diesel krijgt na 108 jaar zijn zin: erfgoedstichting Adapt en GP Groot energie hebben op dinsdag 13 juli een sponsorovereenkomst getekend, waardoor het dieselgemaal uit 1913 afscheid kan nemen van aardolie als brandstof. GP Groot energie stelt de komende drie jaar Neste MY Renewable Diesel beschikbaar voor het dieselgemaal. GP Groot toont ermee aan dat deze plantaardige olie geschikt is voor elke bestaande dieselmotor, die er zonder aanpassingen op kan draaien.

Neste MY Renewable Diesel is volledig gemaakt van afvalvetten, restvetten en plantaardige oliën. Deze zijn geclassificeerd als met waterstof behandelde plantaardige olie, oftewel HVO100: 100% Hydrotreated Vegetable Oil. Het overtreft de kwaliteit van fossiele diesel. Ook de motor in het dieselgemaal, een van de eerste dieselmotoren ter wereld die eigenhandig is ontworpen door uitvinder Rudolf Diesel, kan er zonder aanpassingen op draaien. De brandstof presteert minstens zo goed als diesel uit aardolie, maar het dieselgemaal stoot nu tot wel 90% minder broeikasgassen uit. Dankzij Neste MY komt er ook minder fijnstof, koolwaterstof, stikstofoxiden, koolmonoxide en PAK’s uit de uitlaat. Dat is beter voor de lokale luchtkwaliteit. De machinisten die het werktuigbouwkundig werelderfgoed in optimale conditie willen houden, geven de voorkeur aan HVO100 boven biodiesel. De kwaliteit van biodiesel is minder hoog en minder constant dan die van HVO100. Bij HVO100 hoeven de machinisten zich geen zorgen te maken over bacterievorming bij langdurige opslag, en het geeft minder roetaanslag in de motor. Zo kan de unieke motor langer in top conditie blijven.

Op de nieuwe website dieselgemaalalkmaar.nl is onder meer veel informatie te vinden over Rudolf Diesel, de dieselmotor, de brandstof, de polder Overdie-Achtermeer, de geschiedenis van gemalen en de waterbeheersing in Noord-Holland. Als GP Groot staan we midden in de samenleving en dragen we graag bij aan de ontwikkeling van die samenleving. Dat doen we onder andere met onze sponsoractiviteiten. Door sponsoring van het dieselgemaal in Alkmaar wordt erfgoed verbonden aan een duurzame toekomst! Dat streven wij als GP Groot na en daar zijn we trots op!

Contact
Meer weten over Neste My Renewable Diesel? Neem contact op met Boyd Schooneman, key accountmanager GP Groot energie: b.schooneman@gpgroot.nl