In het afgelopen jaar is GP Groot sloopwerken en saneringen betrokken geweest bij drie grote circulaire sloopprojecten aan de Kramatweg, Akbarstraat en Fridtjof Nansenhof in Amsterdam. Het werk, dat in opdracht van woningcorporatie Eigen Haard wordt uitgevoerd, is bijna voltooid. Nu al is duidelijk dat zo’n 80 procent van het sloopmateriaal inmiddels is hergebruikt of binnenkort zal worden hergebruikt.

Het project omvat de sloop van 176 woningen in de Amsterdamse Kolenkitbuurt en Indische buurt. “We zijn bezig met de laatste werkzaamheden, maar kunnen nu al concluderen dat het een heel leerzaam proces is geweest met een prachtig resultaat”, zegt senior projectleider Bert de Vilder van GP Groot. 

Samen circulair slopen
In 2050 moet Nederland CO2- neutraal en 100 procent circulair zijn. “En dat is precies waar we als GP Groot ons dienstenpakket op afstemmen. Om te laten zien wat je als circulair sloopbedrijf kunt, heb je dit soort grote projecten nodig. Het is dan ook erg fijn om zo’n hoge score te behalen. Daarnaast hebben we eens temeer geleerd dat je niet in je eentje circulair kunt slopen. Het succes is mede zo groot omdat we gaandeweg tal van nieuwe partners, die waarde aan onze sloopmaterialen kunnen geven, bij het project hebben kunnen laten aansluiten. Stuk voor stuk innovatieve bedrijven die in bepaalde sloopafvalstromen de grondstof zien voor nieuwe producten. We hebben daardoor ons netwerk en onze kennis behoorlijk vergroot en daarmee ook onze mogelijkheden.”

Eigen webshop
Veel van de contacten die GP Groot heeft gelegd zijn voortgekomen uit de nieuwe Marktplaats/Webshop van het bedrijf. Via dit afzetkanaal worden de re- en upcyclede materialen online aangeboden en verhandeld. “We hebben gezien dat de vraag naar dit soort materialen en grondstoffen steeds groter wordt”, zegt De Vilder. “Er is inmiddels een flinke markt voor die voortdurend groeit. Door materialen uit dit project in de webshop aan te bieden, hebben we niet alleen handel gedreven, maar zijn we ook met een aantal gespecialiseerde bedrijven in contact gekomen. Dat heeft ons nieuwe samenwerkingen opgeleverd. Ik zie het als een meer dan lucratieve bijvangst.”

Social Return
De Amsterdamse projecten hebben waardevolle materiaalstromen opgeleverd zoals steenachtige materialen, kunststof kozijnen, houten deuren en kozijnen, hang- en sluitwerk, balkhout en planken, keramische dakpannen en cv-ketels. Deze ketels kunnen voor een deel direct worden hergebruikt, de rest wordt door GP Groot gedemonteerd. Dit gebeurt binnen het eigen Social Return project waarin mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt actief zijn. Naast CV-ketels belanden hier nog veel meer onderdelen die zo een tweede leven krijgen, zoals radiatoren, wasmachinekranen en hang- en sluitwerk.

Meer informatie
Meer weten over onze circulaire sloopactiviteiten? Neemt dan contact op met Dick Sijm, projectleider GP Groot sloopwerken en saneringen: D.sijm@gpgroot.nl, bel 06 – 52 82 81 54 of kijk op https://www.gpgrootinfra.nl/ci..