Funderingstechnieken De Coogh BV in Zaandam is al een kwart eeuw actief als specialist in funderingsaanleg en funderingsherstel. Vooral in de regio Zaanstad, met haar vele vooroorlogse op houten palen geheide panden, bestaat er een grote behoefte aan de expertise van Funderingstechnieken De Coogh. “De Coogh heeft altijd het karakter van een echt familiebedrijf behouden met een platte organisatiestructuur en korte communicatielijnen. Hierdoor is De Coogh bv in staat om bij elke opdrachtgever optimale kwaliteit te garanderen”, aldus eigenaar Edwin de Nijs.

Samen naar een energieneutrale en klimaatbestendige toekomst
Funderingstechnieken De Coogh heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en wilt de overlast voor natuur en omgeving tot een minimum beperken. De samenwerking met GP Groot energie sluit dan ook naadloos aan bij Funderingstechnieken De Coogh. Wij zijn immers een familiebedrijf met 100 jaar ervaring en willen graag klanten ondersteunen in het streven om duurzamer te gaan ondernemen. Elke dag zetten wij onze kennis, expertise en netwerk hiervoor in. Wij maken gebruik van een eigen modern machinepark, zodat tijdens funderingsherstel de geluidsoverlast altijd binnen de geldende geluidsnormen vallen. Daarnaast zijn de hydrolische machines uitgerust met bio-olie, zodat bij onverhoopte lekkage bodemvervuiling wordt voorkomen.

Funderingstechnieken De Coogh kiest voor Neste My Renewable Diesel™
Inmiddels is Funderingstechnieken De Coogh ook gestart met het gebruik van Neste My Renewable Diesel™. Neste MY Renewable Diesel™ is een 100% HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) dieselbrandstof, een synthetische diesel gemaakt van plantaardig afvalolie. Deze schone en duurzame brandstof heeft dezelfde chemische samenstelling en prestaties als reguliere diesel, maar zorgt voor 90 procent CO2-reductie en een forse vermindering van luchtvervuilende stoffen zoals fijnstof en stikstofoxiden. Mellerd Lede, verkoopadviseur bij GP Groot energie, verzorgt de overstap van de voertuigen en het materieel naar Neste My Renewable Diesel™. “Deze brandstof is geschikt voor elke dieselmotor, er zijn technisch gezien dus geen beperkingen. Je hoeft niet te investeren in nieuwe voertuigen en materieel, dat maakt overstappen heel laagdrempelig”. “Voor ons is de overgang naar deze schone brandstof belangrijk. Het past bij ons duurzaamheidsbeleid van De Coogh. De overgang naar Neste My Renewable Diesel™ is vlekkeloos verlopen, mede dankzij de duidelijke communicatie en kennis van verkoopadviseur Mellerd Lede, aldus Edwin de Nijs”. Neste My Renewable Diesel™” kan geleverd worden in homebase installaties. Door telemetrie is het mogelijk om 24/7 de tankinhoud te meten. Zo is direct zichtbaar hoeveel van het product nog in de tank aanwezig is en vullen we Neste My Renewable Diesel™” bij als het nodig is. Zo is het bijna onmogelijk om droog te staan.

Van afval naar energie
Energietransitie en de circulaire economie zijn de belangrijkste pijlers van de GP Groot Groep. “Op termijn hopen we onze klanten en onszelf te kunnen voorzien van brandstoffen uit afvalstromen die we inzamelen. Neste My Renewable Diesel™ sluit hier perfect op aan”, licht verkoopadviseur Mellerd Lede toe.

Wilt u ook advies?
Wilt u ook uw wagenpark laten rijden op HVO 100 Neste My Renewable Diesel™? Neem dan contact op met ons via 088 – 472 03 50 of via sales@gpgroot.nl.