De Nederlandse economie moet de komende jaren worden getransformeerd naar een circulaire economie. De overheid heeft zich tot doel gesteld in 2050 circulair en energieneutraal te zijn. In een circulaire economie worden afval en gebruikte materialen aan het einde van de levensduur niet vernietigd maar opgewerkt om eindeloos te worden hergebruikt. Om dit te bereiken is veel innovatie nodig. Niet alleen op het gebied van afvalinzameling, -verwerking en recycling maar ook op het vlak van productontwikkeling en productie.

Van vrijwel alle producten moeten circulaire varianten worden ontwikkeld, dat is precies wat GP Groot met haar circulaire trottoirtegel heeft gedaan. Ronald Balvers, directeur van GP Groot recycling: “Onze samenleving staat voor de enorme opgave om de economie circulair in te gaan richten. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want hoe verander je productieketens waarin 100% ongebruikte “virgin” grondstoffen worden gebruikt naar een systeem waarin recycling en hergebruik van grondstoffen de norm zijn?”

Leren door te doen
Balvers vervolgt: “Daar waar de afvalinzamel- en recyclingactiviteiten van GP Groot in het verleden vaak het einde van de keten vormden, krijgen deze activiteiten met de vorming van de circulaire economie een steeds prominentere rol in de keten. We blijven de inzamel- en recycle functie behouden, maar worden tegelijkertijd dé circulaire grondstoffen- en productenleverancier van de toekomst. Om dit onontgonnen terrein te verkennen en te ontwikkelen hebben we een groot aantal projecten lopen waaronder de ontwikkeling van de circulaire trottoirtegel.”

De circulaire trottoirtegel
Rens Groeneveld, manager mineralen en hout: “De meest toegepaste tegel is de bekende grijze “standaard” betonnen stoeptegel van 30 x 30 cm. Een goede circulaire oplossing voor deze tegel heeft qua volume en (besparings-) potentieel ook meteen de grootste impact. We hebben daarom deze tegel als uitgangspunt voor de circulaire tegel gekozen. Vanuit de reststromen van onze recycle activiteiten hebben we onderzocht welke materialen in potentie geschikt zijn om in tegels toe te passen. We kwamen er al snel achter dat dit niet heel eenvoudig is. Samen met de Leeuwarder Beton Centrale  hebben we diverse mengsels samengesteld en getest. Dit heeft geleid tot een kwalitatief hoogwaardig mengsel waarbij bijna 70% van primair zand en grind is vervangen door herwonnen betongranulaat, secundair zand en, indien gewenst, gerecycled glas voor nachtreflectie. Ons streven is om binnen afzienbare tijd te komen tot een mix met 100% circulaire materialen. Het is een continu verbeterproces waarbij kwaliteit voorop staat. Om de toekomstige recycling en herbruikbaarheid van de tegelmaterialen te waarborgen zijn de gebruikte secundaire grondstoffen allemaal vrij-toepasbaar conform het Bouwstoffenbesluit . Verder voldoen de tegels aan de geldende eisen ten aanzien van vorst/dooi en buigtreksterkte.

Direct beschikbaar
De GP Groot circulaire trottoirtegel is per direct te bestellen bij GP Groot recycling, Visser Harlingen en LBC (Leeuwarder Beton Centrale). De tegels zijn in eerste instantie voor de projectenmarkt beschikbaar, de particuliere markt volgt later. De eerste projecten waarin de tegel wordt toegepast zijn in voorbereiding. Wanneer voor specifieke projecten andere formaten of modellen gewenst zijn is maatwerk mogelijk.

Heeft uw vragen en interesse? Neem dan contact op met Ronald Balvers, recycling@gpgroot.nl