ALKMAAR –  Voor de Noord Hollandse onderneming GP Groot, onder andere bekend van de afvalinzameling en recycling activiteiten, zijn de circulaire economie en de energietransitie de belangrijkste pijlers onder de dienstverlening. Het bedrijf heeft zich tot doel gesteld haar klanten concrete oplossingen te bieden die de circulaire economie en energietransitie dichterbij brengen. Circulairinbedrijf.nl, hét platform dat circulair ondernemen voor elke onderneming mogelijk maakt, is een initiatief van GP Groot.

Om de doelen van het Klimaatakkoord te behalen, moet Nederland haar economie opnieuw inrichten en een overgang van een lineaire naar een circulaire economie maken. Circulair ondernemen draait om zoveel mogelijk hergebruik van producten en grondstoffen en het minimaliseren van hun waardeverlies. Dit vraagt om een nieuwe manier van werken en denken. Uit onderzoek blijkt dat veel ondernemers wel circulair willen ondernemen, maar geen idee hebben waar ze moeten beginnen.

Afval geen eindstation maar startpunt

“GP Groot zamelt grote hoeveelheden bedrijfsafval in. Deze stromen worden gesorteerd, verwerkt en vervolgens gerecycled tot nieuwe grondstoffen en producten” zegt Maarten Coppens één van de initiatiefnemers van Circulairinbedrijf.nl. “Door onze klanten uit hun reststromen geproduceerde producten zoals kantoorartikelen, print- en hygiënepapier terug te leveren maken we de cirkel rond en bieden we een hele laagdrempelige manier aan om de eerste stappen richting circulair ondernemen te zetten. Afval wordt vaak als eindstation gezien, maar in feite vormt het een opmaat naar duurzamer ondernemen. Ons uiteindelijk streven is het ontstaan van afval helemaal te voorkomen, Circulairinbedrijf.nl vormt hierin een hele mooie nieuwe stap.”

Duidelijke link tussen GP Groot en Circulairinbedrijf.nl

Coppens vervolgt: “Hoewel GP Groot vanaf het begin de drijvende kracht achter Circulairinbedrijf.nl is hebben we het platform in eerste instantie in de luwte opgezet. Nu de systemen staan, alles draait en we op kunnen schalen maken we de link tussen Circulairinbedrijf.nl en GP Groot beter zichtbaar. Om de band met GP Groot nog beter te tonen maakt Circulairinbedrijf.nl vanaf nu gebruik van een frisgroene versie van het GP Groot-logo. Daarnaast is het website ontwerp meer in lijn met dat van de andere GP Groot bedrijven gebracht. GP Groot heeft als motto “Samen maken we de cirkel rond”, met de koppeling tussen onze afval inzamel activiteiten en Circulairinbedrijf.nl maken we dit eens te meer waar.”

Standaard producten maar ook advies en producten op maat

Vanuit de gescheiden inzameling van bedrijfsafval levert Circulairinbedrijf.nl uit dat afval geproduceerde, dus circulaire, producten terug en helpt daarbij de overgang naar circulair ondernemen te maken. Naar wens levert ze ook advies en oplossingen op maat. Coppens hierover: “Wij helpen onze klanten anders naar afvalstromen te kijken en er nieuwe en zo nuttig mogelijke toepassingen voor te vinden. We zien deze afvalstromen als nieuwe grondstof waardoor er legio nieuwe mogelijkheden ontstaan. Met onze kennis en ons netwerk op het gebied van afvalinzameling, recycling en productie werken we constant aan nieuwe circulaire grondstoffenketens. Zo hebben we bijvoorbeeld al meerdere maatwerk projecten afgerond waarin onze circulaire gedachtegang tot uiting komt, onder andere in samenwerking met KLM, Heineken-dochter Vrumona en Jacobs Douwe Egberts. Wij nodigen alle ondernemers uit samen met ons naar hun circulaire mogelijkheden te kijken.”