Het wie, wat, wanneer en waarom van de MPG-norm

In Nederland neemt de bouw naar schatting 50% van het grondstoffengebruik voor zijn rekening. Een groot deel van het afval in Nederland heeft betrekking op bouw- en sloopafval en daarmee is de sector verantwoordelijk voor 35% van de totale CO2-uitstoot.

De Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) is een berekening waarmee de milieueffecten van de gehele levensloop van een gebouw worden gemeten aan de hand van de toegepaste materialen.

De CO2-uitstoot in Nederland moet omlaag. Daarom zal de komende jaren de MPG-eis worden aangescherpt. Wat dit betekent voor uw sector, waarom en wanneer dit gebeurd, welke rol circulariteit speelt en hoe dit samenhangt met de BENG, kunt u lezen in de whitepaper.

De whitepaper geeft antwoord op de vragen:

  • Wat is een Milieu Prestatie Gebouwen (MPG)?
  • Waarom is er een MPG-eis?
  • Wanneer zal de eis worden aangescherpt?
  • Wat is de link tussen circulair slopen en de MPG?
  • Hoe beïnvloedt de BENG de MPG en andersom?

Wanneer je dit formulier verstuurt, geef je GP Groot toestemming om de gegevens hierboven op te slaan en te verwerken om uw aanvraag te voltooien. GP Groot hecht veel waarde aan uw privacy, raadpleeg onze privacyverklaring voor meer informatie.

Stuur ons online een bericht of bel 088 - 472 01 00

Container huren Direct contact