Van 2 tot en met 5 juni vindt de Week van de Veiligheid 2020 plaats. Op diverse locaties, verspreid over het land, vragen organisaties in de afvalbranche waaronder GP Groot en Sortiva op een of meerdere momenten extra aandacht voor veilig en gezond werken in relatie tot het thema ‘afstand houden’. Afstand houden is aan de orde in de anderhalvemetersamenleving, maar medewerkers in de branche hebben dagelijks in vele situaties te maken met dit thema. De Week van de Veiligheid is een initiatief van de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche en wordt elk jaar in de eerste week van juni georganiseerd.

De coronapandemie dwingt ons allen alert te zijn op onze gezondheid en veiligheid, en op die van anderen, waaronder onze collega’s. De afvalbranche is zich hier altijd bewust van en heeft veilig en gezond werken scherp op het netvlies, tijdens de coronacrisis misschien wel meer dan ooit. De sector neemt zijn verantwoordelijkheid met het scheppen van een veilige en gezonde werkomgeving, en het creëren van bewustwording voor het belang van veilig en gezond werken. Tijdens de Week van de Veiligheid brengen de organisaties veilig en gezond werken gezamenlijk nog eens extra onder de aandacht.

Door de coronapandemie is het dit jaar voor iedereen lastig om (grootschalige) activiteiten te organiseren. Als vitale sector hebben onze collega’s genoeg te doen en moeten we tegelijkertijd 1,5 meter afstand houden tot elkaar. Dit is wel de reden aan de slag te gaan met het thema afstand houden. Het sluit aan op de actualiteit en het is een onderwerp waar de sector elke dag en in vele situaties mee te maken heeft. Denk bijvoorbeeld aan gevaarlijk afval, draaiende onderdelen van machines, werken met shovels en vrachtwagens in het verkeer. Binnen bedrijven zijn afspraken gemaakt over hoe hierbij de veiligheid en gezondheid te bewaken. Tijdens de Week van de Veiligheid kan elke organisatie op zijn eigen manier invulling geven aan het thema en acties organiseren die aansluiten bij eigen thema’s rondom ‘afstand houden’.

De organisaties gaan vooral intern aan de slag. Om bij de eigen medewerkers nog eens extra aandacht te vragen voor veiligheid en gezondheid wordt vooral gebruik gemaakt van vertrouwde communicatiekanalen, zoals intranet, narrow-casting en mededelingenbord. De acties gebeuren veelal online en op afstand.

#houdafstand #weekvandeveiligheid #arbocatalogus #afvalbrance