Wat is circulair bouwen?

Circulair bouwen is een hot topic en dé toekomst voor de Nederlandse bouwsector. Maar wat betekent dit? En belangrijker nog wat houdt het in de praktijk in?  

Circulair bouwen heeft de toekomst

De Nederlandse bouwsector is een grootverbruiker van primaire grondstoffen. 35% van de totale Nederlandse afvalstroom is het gevolg van bouw- en sloopactiviteiten*. Dit moet anders om onze wereld leefbaar en toekomstbestendig te houden. Daarom heeft de overheid klimaatdoelstellingen opgesteld. In 2030 moet de Nederlandse economie voor 50% circulair zijn en vanaf 2050 zelfs 100%.

Uiteraard heeft dit ook grote gevolgen voor de bouwsector. Komende jaren wordt de wet- en regelgeving voor bouw-, sloop- en renovatiebedrijven naar verwachting verder aangescherpt om de noodzakelijke verandering naar circulair bouwen te bewerkstelligen.

Wat is circulair bouwen?

Volgens de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie betekent circulair bouwen:

Het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. Bouwen op een wijze die economisch verantwoord is en bijdraagt aan het welzijn van mens en dier. Hier en daar, nu en later.

Wat maken we hieruit op? Dat circulair bouwen betrekking heeft op meerdere aspecten zoals:

 • De keuzes die worden gemaakt tijdens de ontwikkelfase van een bouw- of verbouwproject m.b.t. het gebruik van circulaire bouwmaterialen en hoe een gebouw aan het einde van zijn levensduur weer gedemonteerd kan worden.
 • Dat primaire grondstoffen en producten worden vervangen door een duurzaam en circulair alternatief.
 • Hoe er wordt omgegaan met afval op de bouwplaats inclusief het verminderen en voorkomen van afval.
 • Dat bouwmaterialen afkomstig uit bouw-, sloop- en renovatiewerkzaamheden worden gedemonteerd en waar mogelijk hoogwaardig gerecycled en hergebruikt.
 • Het minimaliseren van transportbewegingen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een centraal gelegen bouwhub of door bouwafval slim in te zamelen. Denk hierbij aan het verkleinen van de afvalvolumes met behulp van een perscontainer of het gescheiden inzamelen van verschillende afvalstromen op de bouwplaats.
 • Zo duurzaam mogelijk rijden, bijvoorbeeld op geavanceerde biobrandstoffen of nog beter waterstof- of batterij-elektrisch.

Deze veelheid aan aspecten is precies de reden dat circulariteit in de bouw één van de speerpunten van GP Groot is. Onze dienstverlening is divers, maar alle collega’s en bedrijfsonderdelen werken samen aan hetzelfde doel: een circulaire, energieneutrale en klimaatbestendige toekomst. Daarom helpen we je van A tot Z bij het bereiken van circulariteit in de bouw.

 

Hoe helpen wij jou met circulair bouwen? 

GP Groot is dé partner in circulair bouwen en we kunnen alle ketenpartners in de bouw verbinden: van opdrachtgevers, architecten, bouw-, sloop- en renovatiebedrijven tot bouwmaterialenleveranciers om samen een circulaire bouweconomie te realiseren.   

Dit vraagt om innoveren en samenwerken. Daarom helpen we je bij:

 • Het inventariseren van de hergebruik– en recyclemogelijkheden van bouwmaterialen.
 • Het optimaal scheiden van de verschillende afvalstromen op de bouwplaats, zodat het bouwafval kan worden hergebruikt of gerecycled.
 • Het maken van een afvalplan op maat met de juiste inzamelmiddelen op de bouw.
 • Het voorkomen en verminderen van bouwafval. Bijvoorbeeld door advies over de mogelijkheden om minimaal beschadigde bouwmaterialen opnieuw in te zetten en advies over alternatieve verpakkingsmaterialen te geven.
 • Het aangaan van partnerships om circulaire bouwmaterialen te produceren die na gebruik weer gedemonteerd en hoogwaardig gerecycled en hergebruikt kunnen worden.
 • Het circulair slopen van gebouwen.
 • Het leveren van elektrische laadoplossingen voor op de bouwplaats.

Start nu met circulair bouwen. Alleen samen maken we de cirkel rond!

Nog meer weten over circulair bouwen?

 

* https://idds.nl/wat-kost-circulair-slopen-en-wat-levert-het-op/