Verantwoord ondernemen
Duurzame groei en continuïteit, daar streven we bij GP Groot naar

Voor onze eigen onderneming, maar ook voor de regio. We willen een sociale en zorgzame werkgever zijn voor onze 900 medewerkers en een aantrekkelijke organisatie voor de nieuwe generatie. Verantwoordelijkheid nemen voor onze omgeving hoort daarbij. De circulaire economie en de energietransitie staan niet alleen centraal in onze dienstverlening, we doen er zelf ook alles aan om onze milieuprestaties te verbeteren. We zetten ons enthousiasme voor nieuwe ontwikkelingen zoveel mogelijk om in actie en we delen onze kennis. Want alleen samen komen we verder.

Onze kernthema’s

Energietransitie

We gebruiken en leveren zo veel mogelijk alternatieve energiebronnen. Daarmee streven we naar een zo laag mogelijke CO2 uitstoot en leveren we een actieve bijdrage aan de ontwikkelingen op dit gebied. We zijn een proeftuin voor de productie van alternatieve vormen van energie. Dat doen we voor eigen gebruik, voor onze klanten en voor de maatschappij.

Circulaire economie

Onze focus ligt niet alleen op het inzamelen en sorteren van afval, maar steeds meer op het voorkomen en optimaal benutten van afval. Want dat is uiteindelijk ons doel: van afval weer nieuwe grondstoffen maken, als basis voor nieuwe producten of energie.

Mens

We zijn trots op onze mensen en willen dat onze mensen trots zijn op GP Groot. Het waarborgen van de gezondheid en veiligheid van de medewerkers heeft onze prioriteit. Dat is van het grootste belang voor onze continuïteit. Daarnaast hebben we ontwikkelprogramma’s voor het creëren van gelijke kansen en het opleiden van talenten.

Maatschappij

We proberen de impact op de omgeving zo veel mogelijk te beperken en gaan altijd met omwonenden in gesprek. We vinden het belangrijk om niet alleen zakelijk betrokken te zijn in de regio, maar ook sociaal. Daarom doen we veel aan sponsoring.

MVO-jaarverslag

In ons MVO-jaarverslag kunt u lezen hoe wij invulling geven aan duurzaam ondernemen.

Download MVO-jaarverslag

Stuur ons online een bericht of bel 088 - 472 00 00

Container huren Direct contact