Per 1 december is NXT Mobility dé Nederlandse distributeur voor de ultrasnellaad oplossingen van ADS-TEC Energy. Het ChargeBox ultrasnellaadsysteem maakt, met een beperkt inputvermogen, snelladen overal mogelijk. Hierdoor wordt de uitrol van ultrasnelladen niet meer belemmerd door de in toenemende mate beperkte capaciteit van het elektriciteitsnet. In 10 minuten kan tot wel 250 kilometer bereik worden geladen. Waarbij één auto met een laadsnelheid van 320 kW of twee auto’s tegelijkertijd met een laadsnelheid van 160 kW kunnen laden.

Het aantal elektrische personenauto’s zal de komende jaren naar verwachting enorm groeien. Om de EV-revolutie te laten slagen, is een meer dan evenredige groei van het aantal oplaadpunten nodig. Volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) zijn er in Nederland op dit moment zo’n 202.000 particuliere en 83.000 openbare oplaadpunten voor elektrische auto’s, waarvan meer dan 1.250 oplaadpunten met een laadsnelheid van 100 kW of meer.

In lijn met de overheidsplannen, moet het aantal oplaadpunten de komende 9 jaar worden verhoogd tot 1,7 miljoen. Ondanks dat de vraag naar elektriciteit de komende jaren flink zal groeien, heeft het Nederlandse elektriciteitsnet op veel plaatsen al de maximale capaciteit bereikt. Dit vormt een steeds groter probleem voor elektrificatie. Het ChargeBox ultrasnellaadsysteem van ADS-TEC Energy maakt, met een beperkt inputvermogen, snelladen overal mogelijk.

“Met het oog op de toenemende elektrificatie van het wagenpark gaan we ons eigen tankstationnetwerk voorzien van snelladers”, zegt Pieter Talsma, directeur van GP Groot energie. “Uit de eerste inventarisatie bleek dat op veel locaties de capaciteit van het elektriciteitsnet te beperkt is om snelladers te realiseren. De krapte op het stroomnet zal de komende jaren alleen maar toenemen. We ontvangen zelfs brieven van de netbeheerder waarin wordt aangegeven dat verzwaring van de bestaande stroomaansluitingen de komende jaren niet mogelijk is. Dit stokt de hoognodige uitbreiding van snellaadcapaciteit en remt de energietransitie. We zijn op zoek gegaan naar een oplossing en hebben die gevonden in de innovatieve ChargeBox ultrasnellaadsystemen van ADS-TEC Energy.”

Klik hier voor meer informatie: https://nxtmobility.nl/ultrasnelladen/

“Nederland is één van de dichtstbevolkte landen van Europa en is daarbij een land waar elektrische mobiliteit in sneltreinvaart wordt opgenomen. Dit leidt in het hele land tot een toenemende vraag naar snellaadoplossingen. Onze technologie zorgt voor ultrahoge laadsnelheden op plekken waar onvoldoende netwerkcapaciteit is. Het past daarom perfect bij de Nederlandse situatie, die overigens ook voor veel andere landen en steden typerend is.” Thomas Speidel, CEO en oprichter van ADS-TEC Energy:

Erik Metselaar, Business Manager van NXT Mobility: “Wij geloven dat we met de ChargeBox ultrasnellaadsystemen een oplossing kunnen bieden voor het groeiende probleem van beperkte netcapaciteit. Door geavanceerde accutechnologie kan het systeem vijf keer meer vermogen genereren dan het elektriciteitsnet levert. Het systeem laadt, net als een powerbank, met een laag vermogen op en draagt de opgeslagen energie vervolgens ultrasnel over naar elektrische voertuigen. Met een 50 kW stroomaansluiting kan tot 320 kW ultrasnel worden geladen. Daarnaast introduceren we binnenkort een systeem waarmee zelfs met slechts 22 kW inputvermogen supersnel geladen kan worden. Het systeem is zeer compact en heeft voldoende capaciteit om zelfs op de drukste locaties gedurende de hele dag ultrasnelladen aan te bieden. Bovendien zijn de systemen qua totale levensduurkosten en exploitatie concurrerend met conventionele snelladers.”

Het eerste Nederlandse ChargeBox ultrasnellaadsysteem wordt binnenkort op één van de GP Groot tankstations in gebruik genomen.

Wilt u meer informatie het ChargeBox ultrasnellaadsysteem? Neem dan contact op met NXT Mobility via

Of vul het contactformulier in op de website.