Projecten met CO2-gerelateerd gunningvoordeel

Dat duurzaam en circulair werken voorop staan bij GP Groot, is inmiddels een bekend gegeven. En dat willen we niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze klanten. GP Groot is dan ook CO2 Prestatieladder gecertificeerd.  

De CO2-prestatieladder is een instrument dat bedrijven en overheden in Nederland helpt bij het reduceren van CO2 emissie. Het CO2-managementsysteem bestaat uit verschillende niveaus, waarbij een hoger niveau betekent dat je niet alleen de CO2 emissie in de eigen organisatie terugbrengt, maar ook in de keten en sector. Voldoe je aan de eisen van een niveau, dan krijg je een CO2 bewust certificaat. De GP Groot groep heeft een CO2 bewust certificaat op niveau 5, het hoogste niveau. 

Momenteel zijn er meerdere projecten bij GP Groot en haar dochterondernemingen waarbij gunningvoordeel is verkregen in het kader van de CO2-prestatieladder. De meeste maatregelen die worden genomen binnen deze projecten, worden in het gehele bedrijf toegepast. Zoals het gebruiken van groene stroom en het verduurzamen van transport. Toch is er een aantal maatregelen die we graag uitlichten, omdat zij een concreet en daarmee inspirerend voorbeeld zijn van verduurzaming.  

Maatregelen met impact
Op onze afvalverwerkingslocatie van de Noord Nederlandse Reinigingsdienst (NNRD) in Groningen, een bedrijf van GP Groot, wordt het hout niet alleen getransporteerd met een reguliere vrachtwagen, maar ook per schip. Vanaf deze locatie voeren we onder andere projecten met gunningvoordeel uit voor de gemeenten Groningen, Midden Drenthe en Assen, waarvoor afval wordt ingezameld en verwerkt. Door het verwerkte hout van deze projecten per schip af te voeren, reduceren we de CO2-uitstoot met maar liefst twee derde ten opzichte van het transport met een vrachtwagen.   

Ook is voor deze verwerkingslocatie in Groningen een elektrische portaalwagen besteld, die begin 2024 operationeel zal zijn. Deze elektrische wagen vervangt een dieselwagen, waardoor het mogelijk wordt om in stedelijke zero-emissiezones afval in te zamelen. Met deze maatregel reduceren we de CO2-uitstoot met 45.000 kg per jaar.

Een andere maatregel is het inzetten van een efficiëntere kraakperswagen met autolaadkraan voor het inzamelen van afval. Normaliter rijden er aparte wagens rond voor het inzamelen van afval in rolcontainers en voor het inzamelen van afval in ondergrondse containers. Echter, door het inzetten van een kraakperswagen met laadkraan en  een rolcontainer-belading, kan dezelfde wagen beide taken uitvoeren tijdens de rit. Hiermee voorkomen we de inzet van een tweede wagen, wat een aanzienlijk verschil in gereden kilometers oplevert en daarmee CO2-uitstoot.  

Inzicht met onze CO2-tool 
Om onze klanten nog beter te helpen met het reduceren van CO2-uitstoot, hebben we een praktische CO2-tool ontwikkeld. De tool is een handig hulpmiddel om inzicht te krijgen in hoeveel klimaatimpact jouw bedrijfsactiviteiten hebben, zoals het scheiden van afval en het terugwinnen van grondstoffen. Op basis van dit inzicht kun je per situatie de impact beoordelen, en meer gerichte maatregelen nemen om CO2-uitstoot te reduceren. De tool is inmiddels ontwikkeld met ondersteuning van Stichting Stimular en helpt onze eigen organisatie, maar ook onze klanten, te bepalen wat de juiste vervolgstappen zijn op het gebied van verduurzamen. GP Groot gaat deze tool stapsgewijs bij haar klanten introduceren.

Een volledig overzicht van de projecten met CO2-gerelateerd gunningvoordeel is te vinden https://www.gpgroot.nl/brochures/ onder het kopje duurzaamheid, klik op CO2 Beleidsplan 2023.1 

Aron Kuijper

Wil je meer informatie over het CO2 Prestatieladder certificaat of een van onze projecten?

Neem contact op met Aron Kuijper:
a.kuijper@gpgroot.nl | 088-4720161