Sortiva heeft in het afgelopen jaar haar lokale energienetwerk geoptimaliseerd. Dankzij een lokaal energienetwerk met opslag en slim management, opgezet in samenwerking met de energie-infrabedrijven Firan en Kenter, wordt optimaal gebruik gemaakt van de netcapaciteit en zelf opgewekte energie.

Het zonnepark en de windturbines zorgen voor een grote hoeveelheid zelf opgewekte duurzame energie. Zelfs zoveel dat er volledig in de eigen energiebehoefte van de bedrijven aan de Boekelerdijk 13 in Alkmaar kan worden voorzien. De recente aanpassingen bestaan uit een systeem met  energieopslag en een Grid Control Platfom dat zorgt voor een continue analyse, monitoring en sturing van de lokale energiestromen. Daardoor is er altijd energie beschikbaar voor de productieprocessen en elektrisch laden op locatie en bij het naastgelegen NXT Charge station. Zo  worden de netaansluiting en de zelf opgewekte energie efficiënt benut. Daarnaast is er een onafhankelijke verbinding met een platform voor energiehandel.

Opwek, verbruik, opslag en levering
Het Grid Control Platform van Firan maakt het mogelijk om proactief te reageren op mogelijke onder- en overbelastingen van het lokale energienetwerk. Het slimme energiemanagementsysteem gebruikt verschillende soorten data om te bepalen wanneer – en hoeveel – de batterij opgeladen moet zijn voor optimaal verbruik. Door te anticiperen op piekmomenten, wordt afschakeling van het zonnepark en de windturbines voorkomen. De combinatie met energieopslag stelt Sortiva in staat om energie op te slaan voor later gebruik, of te leveren aan de energiemarkt.

Energy hub
De gecombineerde inzet van energieopslag en slim energiemanagement op het terrein aan de  Boekelerdijk creëert ruimte om de beschikbare, duurzame energie op een efficiënte en betrouwbare manier in te zetten voor verschillende doeleinden. Het lokale energienetwerk is door te ontwikkelen tot een energy hub die verder bijdraagt aan de vermindering van netcongestie in het gebied. De energy hub legt directe verbindingen tussen verschillende soorten duurzame energie en diverse gebruikers van groene stroom. Een tekort aan capaciteit bij de ene gebruiker, wordt ingevuld met een overschot van de andere. Met de lokale uitwisseling van duurzame energie maken ondernemingen maximaal gebruik van de beschikbare capaciteit van de netaansluitingen en wordt voorkomen dat het gereguleerde elektriciteitsnet onnodig wordt belast. Het Grid Control Platform zorgt hierbij steeds voor de regie over de opwek, de opslag en het verbruik.

klik hier om ons filmpje te bekijken: https://youtu.be/2arpl9L0gys