GP Groot krijgt steeds vaker de opdracht om oude gebouwen en panden circulair te slopen. Circulair slopen is het zodanig demonteren dat de grondstoffen die vrijkomen, weer hoogwaardig in andere projecten kunnen worden toegepast. Herbruikbaar hout dat bij sloopprojecten vrijkomt wordt door GP Groot bewerkt voor nieuwe toepassingen in de bouw. Om de kwaliteit van dit hout nog verder te optimaliseren zijn de houtopwerkingsfaciliteiten bij GP Groot flink uitgebreid en verder geprofessionaliseerd.

Martine de Wit, projectmanager houtbewerking van GP Groot: “Hout is een zeer waardevolle materiaalstroom. Het recyclen ervan gebeurt al geruime tijd. Nu er vanuit onze circulaire sloopopdrachten steeds meer hout vrijkomt en als gevolg van de klimaatdoelstellingen de vraag naar gerecycled hout toeneemt, heeft GP Groot haar houtopwerking verder geprofessionaliseerd. Er is een nieuwe hal gebouwd met daarin moderne apparatuur, zoals metaaldetectie en zaagmachines. Door het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt bovendien een belangrijke bijdrage geleverd aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Lokaal de cirkel rond maken
Het via de circulaire sloop geoogste hout wordt bij GP Groot uitvoerig gecontroleerd, opgeschoond (glasresten, metaal en kit worden verwijderd) en gezaagd, zodat het weer direct bruikbaar is in nieuwbouwprojecten. Bert de Vilder, projectmanager circulair slopen bij GP Groot: “Een mooi voorbeeld waarmee we op lokaal niveau de cirkel rond hebben gemaakt is de Gaspariflat in Uithoorn. Dit gebouw werd onlangs circulair door GP Groot gesloopt. Op de vrijgekomen plek is door Heddes Bouw, in opdracht van woningbouwcorporatie Eigen Haard, een nieuwe woonwijk gebouwd. In de hal van een van de appartementengebouwen wordt binnenkort een plafond aangebracht van hout afkomstig van oude draairamen uit de eerder daar gesloopte Gaspariflat.”

Energietransitie en circulaire economie mogelijk maken
In 2050 moet Nederland CO2-neutraal en 100 procent circulair zijn. Het inzetten van gerecyclede houtproducten helpt daarbij. Zo wordt het inzetten van nieuwe grondstoffen voorkomen en de CO2-uitstoot significant verminderd. De Wit, vervolgt: “Op de weg naar de doelstellingen van 2050 hebben we in 2030 al te maken met een aantal zeer ambitieuze tussendoelstellingen zoals een 50% lager gebruik van primaire grondstoffen en een 100% hoogwaardig hergebruik van betonafval. Er moeten in een relatief kort tijdsbestek enorme stappen worden gezet.

Samen op weg naar CO2-neutraal
De bouwsector is een grootverbruiker op het gebied van grondstoffen: meer dan de helft van alle grondstoffen in Nederland wordt toegepast in de bouw. Daarnaast is 35% van de totale Nederlandse afvalstroom het gevolg van bouw- en sloopactiviteiten. GP Groot ondersteunt bouwbedrijven en woningcorporaties bij het realiseren van hun eigen circulaire economische doelstellingen. En, niet onbelangrijk, het gebruik van herbruikte materialen geeft een positief effect op de Milieuprestatie Gebouwen (MPG) berekening.

GP Groot heeft zich tot doel gesteld om haar klanten met concrete oplossingen te helpen de energietransitie te maken en circulair te ondernemen. We ontplooien uiteenlopende projecten zoals circulair slopen, het terugwinnen en opwerken van secundaire grondstoffen uit ingezamelde reststromen, het aanbieden van circulaire kantoorartikelen met Circulairinbedrijf.nl, de levering van uit afvalvetten geproduceerde dieselbrandstof Neste MY en nu ook een verder geoptimaliseerde opwerking van uit de sloop  verkregen herbruikbaar hout.”

Over GP Groot
GP Groot inzameling en recycling zamelen afval van particulieren, bedrijven en gemeenten in en verwerken het voor hergebruik. Door dat op een milieubewuste manier te doen, draagt GP Groot bij aan een duurzame samenleving. Afvalstoffen zoals bij de circulaire sloop verkregen hout, asfalt, betonpuin, kunststof en papier krijgen via recycling een nieuwe bestemming als grond- of bouwstof. Sinds 2019 biedt GP Groot met het concept Circulairinbedrijf.nl uit herwonnen grondstoffen geproduceerde producten aan en helpt het andere ondernemingen daarmee een start met circulair ondernemen te maken. GP Groot inzameling en recycling zijn naast GP Groot energie en GP Groot

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op

GP Groot recycling
Martine de Wit, projectmanager houtbewerking
m.dewit@gpgroot.nl
06 50056790

GP Groot circulair slopen
Bert de Vilder, projectmanager circulair slopen
b.devilder@gpgroot.nl
06 51345674

gpgroot.nl/recycling

https://www.gpgrootinfra.nl/circulairslopen/