GP Groot heeft een unieke trottoirtegel ontwikkeld die grotendeels is gemaakt van secundaire grondstoffen. De trottoirtegel is met de herbestrating van de Egmonderstraat, Lindenlaan en Koornlaan in het Alkmaarse Nassaukwartier voor het eerst toegepast in Nederland. Donderdag 9 december jl. is het nieuwe plaveisel door wethouder Robert te Beest van gemeente Alkmaar en Daniëlle Groen van GP Groot officieel in gebruik genomen.

Moois
GP Groot gaat in de komende jaren meer producten ontwikkelen met secundaire grondstoffen. Deze circulaire varianten van bestaande producten worden onder het merk Moois op de markt gebracht. De basis voor de tegel is een kwalitatief hoogwaardig mengsel waarbij bijna 70 procent van primair zand en grind is vervangen door herwonnen betongranulaat, secundair zand en, indien gewenst, gerecycled glas voor nachtreflectie. De productontwikkeling ervan gebeurt bij voorkeur in nauwe samenwerking met marktpartijen die kunnen leveren en weer afnemen om zo de cirkel rond te maken. Voor de circulaire trottoirtegel is een samenwerking opgezet met Stadswerk072 (uitvoerder beheer en onderhoud van de openbare ruimte).

Ronald Balvers, directeur van GP Groot recycling: “Om onze economie circulair te maken, moeten we   productieketens waarin 100 procent ongebruikte ‘virgin’ grondstoffen worden gebruikt, veranderen naar een systeem waarin recycling en hergebruik van grondstoffen de norm zijn. Vroeger waren we met onze afvalinzamel- en recyclingactiviteiten vaak het einde van de keten. Nu zijn juist deze activiteiten van prominent belang op weg naar een circulaire economie. Want ze vormen de basis voor de productie van circulaire grondstoffen en gerecyclede goederen, zoals in dit geval de circulaire trottoirtegel. Het streven is om uiteindelijk te komen tot een mix waarbij 100 procent van de grondstoffen circulair zijn. Dit is een continu verbeterproces waarbij kwaliteit voorop staat.’’

Stappen zetten
Wethouder Robert te Beest, gemeente Alkmaar (Buitenruimte, milieu en duurzaamheid) is enthousiast over de trottoirtegel. ‘’We staan als samenleving voor de uitdaging om de CO2-uitstoot in de komende jaren flink te verminderen. Gemeente Alkmaar wil flinke stappen zetten als het gaat om verduurzaming en circulariteit. Dat doen we op het gebied van energie, maar ook door mee te denken en te investeren in hergebruik van bouwmaterialen bij projecten in de openbare ruimte. Deze trottoirtegel sluit volledig aan bij die ambitie. Als wethouder ben ik dan ook trots dat we in Alkmaar dit als eerste gemeente kunnen uitvoeren.”

Full service
GP Groot levert een uniek, full service concept. Alle facetten van het proces worden door hetzelfde bedrijf uitgevoerd. Oude tegels worden verwijderd en afgevoerd. Van deze tegels worden nieuwe tegels geproduceerd en ook weer aangebracht in de trottoirs. Bovendien worden, in het kader van duurzaamheid, alle mogelijkheden ingezet om tijdens de uitvoering meer CO2 te reduceren door gebruik te maken van elektrisch materieel.

Direct leverbaar
De trottoirtegels zijn direct leverbaar. Wilt u meer weten over de circulaire trottoirtegel? Neem dan contact op met Daniëlle Groen, commercieel adviseur bij GP Groot recycling. 088 472 1088 of via mailadres d.groen@gpgroot.nl.

Op de foto: Wethouder Robert te Beest van gemeente Alkmaar en Daniëlle Groen van GP Groot (foto Erik Boschman, Alkmaar)

Hieronder doorsnede van circulaire trottoirtegel