Als er nieuwe wegen moeten worden aangelegd in je achtertuin, dan wil je dat als infrabedrijf natuurlijk graag zelf doen. Mooi dus dat de aanbestedingen voor zowel de nieuwe Olivijnstraat als de verlengde Zirkoonstraat op bedrijventerrein Boekelermeer in Alkmaar aan GP Groot zijn gegund.

Maar hoezo nieuwe wegen? “De verkeersituatie op en rond de Boekelerdijk gaat veranderen”, legt Marco van der Wijst, bedrijfsleider, uit. “Door de toekomstige aanleg van een nieuwe haven aan het Noordhollandsch Kanaal en een herindeling van het HVC-terrein, moet de aanrijroute van en naar de bedrijven aan de Boekelerdijk worden gewijzigd. Het zijn overigens twee op zich staande infraprojecten met twee verschillende opdrachtgevers, te weten HVC en Stadswerk072. Toch kunnen we de aanleg van de nieuwe wegen grotendeels gelijktijdig uitvoeren. Daarmee kunnen we de verkeersoverlast op bedrijventerrein Boekelermeer een stuk beperken.”

Uitbreiding HVC-complex
De Topaasweg, die de Diamantweg en Boekelerdijk met elkaar verbindt, komt gaandeweg dit jaar te vervallen. De vrijgekomen grond wordt bij het terrein van de HVC getrokken. Van der Wijst: “De nieuwe weg, de Verlengde Zirkoonstraat, wordt eigenlijk zo’n 200 meter zuidelijker gelegd en sluit aan op reeds bestaande Zirkoonstraat. De werkzaamheden voor dit nieuwe stuk weg zijn nu in volle gang. De grootste verandering ontstaat als straks aan het kanaal een nieuwe haven wordt  gerealiseerd. Deze haven is bedoeld als nieuwe vestigingsplaats voor bedrijvigheid die nu nog op industrieterrein Overdie in Alkmaar is gevestigd. Omdat de haven direct aan het kanaal ligt, wordt de weg onderbroken. Wie straks vanuit Akersloot over de Boekelerdijk rijdt, wordt via de nieuwe  Olivijnstraat om de haven heengeleid. De Olivijnstraat sluit dan aan op de Diamantweg ter hoogte van ons NXT-tankstation. In de toekomst zal er nog een nieuwe weg worden gerealiseerd  vanaf het NXT-tankstation richting de Boekelerdijk.”

Verkeersveiligheid
Voor GP Groot verandert er weinig. In de nieuwe situatie kan het verkeer nog steeds in zowel zuidelijke als noordelijke richting van het terrein wegrijden. Wat volgens Van der Wijst wel zal veranderen, is de verkeersveiligheid. “Dat is absoluut een bijkomend voordeel. Op dit moment is de Boekelerdijk een gevaarlijke weg, met name voor fietsers. Maar straks zal die grotendeels verkeersluw en alleen voor bestemmingsverkeer zijn. En ook voor de scheepvaart op het kanaal is het een goede ontwikkeling, omdat er bij de nieuwe haven ruimte komt om te manoeuvreren en de schepen niet meer eerst onder de Leeghwaterbrug hoeven te varen naar een noordelijker gelegen deel om te keren. Bijkomend voordeel: de brug gaat minder vaak open wat de verkeersdoorstroming op de N242 bevordert.

Meer weten over onze grond-, weg- en waterbouwactiviteiten? Neem contact op met Marco van der Wijst, m.vanderwijst@gpgroot.nl