Materialen uit sloop hergebruikt in nieuwbouw Eigen Haard

Bij het afbreken van gebouwen komen talloze waardevolle materiaalstromen vrij die nog prima kunnen worden hergebruikt of gerecycled. Met die kennis in het achterhoofd heeft GP Groot sloopwerken en saneringen zich in de afgelopen jaren gespecialiseerd in het zogeheten ‘circulair slopen’. Dit is het slopen van gebouwen en woningen met als doel maximaal hergebruik of recycling van de materialen die daarbij vrijkomen.  

Dat leverde het bedrijf onlangs een grote opdracht op van de Amsterdamse woningcorporatie Eigen Haard: de circulaire sloop van 176 woningen in de Amsterdamse Kolenkitbuurt en Indische buurt. ,,In 2050 moet Nederland CO2 neutraal en 100 procent circulair zijn. En dat is precies waar we als GP Groot ons dienstenpakket op afstemmen’’, zegt Bert de Vilder, senior projectleider. ,,Circulariteit loopt als een rode draad door al onze bedrijfsactiviteiten heen. We zijn inmiddels een voorloper op het gebied van circulair slopen en dat was voor Eigen Haard de aanleiding om ons opnieuw een grote opdracht te gunnen. Onze aanpak en werkwijze sluiten naadloos aan bij de ambities van deze corporatie en haar circulair projectontwikkelingsprogramma. Circulair slopen is kostenefficiënt en vermindert de CO2-uitstoot enorm. Bovendien heeft het hergebruik van materialen een positief effect op de berekening van de Milieuprestatie Gebouwen. Kortom; deze manier van werken levert voor alle partijen een win-win situatie op.’’

Donorgebouwen

De gebouwen die momenteel worden gesloopt, zijn tussen 1925 en 1950 gebouwd en inmiddels zwaar verouderd. De sloop is nodig om ruimte te maken voor energiezuinige nieuwbouw die beter aansluit bij de huidige maatstaven. Daarbij worden de woningen aan de Kramatweg en Akbarstraat volledig gesloopt en fungeren ze als donorgebouwen voor de nieuwbouw aan het Fridtjof Nansenhof. Een speciaal projectteam binnen GP Groot heeft na grondige inventarisatie van de panden een lijst opgesteld van de meest kansrijke materialen die eenvoudig kunnen worden hergebruikt. ,,Noem wat op die lijst staat maar even het laaghangend fruit’’, vervolgt De Vilder. ,,Ons ideaalbeeld is natuurlijk dat we op termijn alle grondstoffen uit sloop terug kunnen leveren als nieuwe producten. Maar in dit stadium is het reëel om vooral naar de meest interessante, en daardoor rendabele, stromen te kijken. Bij de bouw van deze woningen ging men er niet van uit dat de gebruikte bouwmaterialen na de sloop van de panden opnieuw gebruikt zouden moeten worden. Gelukkig wordt daar tegenwoordig bij nieuwbouw beter over nagedacht. Wat we goed uit deze woningen kunnen halen zijn bijvoorbeeld steenachtige materialen, kunststof kozijnen, houten deuren en kozijnen, hang- en sluitwerk, balkhout en planken, keramische dakpannen en cv-ketels. Deze ketels kunnen gedeeltelijk direct worden hergebruikt of door ons worden gedemonteerd. Dit gebeurt binnen ons Social Return project waarin mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt actief zijn. Hier belanden overigens veel meer onderdelen die een tweede leven krijgen, zoals radiatoren, wasmachinekranen en hang- en sluitwerk.’’

Webshop
Materialen die niet binnen projecten van Eigen Haard worden hergebruikt, worden aangeboden via een speciale webshop. ,,De vraag naar dit soort materialen en grondstoffen wordt steeds groter’’, ziet De Vilder. ,,Er is inmiddels een flinke afzetmarkt voor. We hebben binnen de GP Groot groep veel expertise op het gebied van circulariteit. We kunnen volgens de systematiek van de Ladder van Lansink* de vrijgekomen materialen direct hergebruiken (upcyclen) of bewerken (recyclen) en opnieuw vermarkten. Daar waar we aanvullende kennis nodig hebben, zoeken we naar partners buiten ons bedrijf. Een mooi voorbeeld daarvan in dit project is de samenwerking met Schipper Kozijnen. Wij demonteren de uit de sloop verkregen kunststof kozijnen en maken er een granulaat van dat als nieuwe grondstof fungeert. Van dit granulaat produceert Schipper Kozijnen nieuwe kunststofkozijnen voor een volgend nieuwbouwproject. Iets vergelijkbaars gebeurt met de bakstenen die vrijkomen uit de sloop. Die vermalen wij tot rood puin en in samenwerking met StoneCycling uit Amsterdam worden daar weer nieuwe bakstenen van gemaakt die teruggaan naar Eigen Haard.’’

Kracht van het collectief
De sleutel van het succes dat GP Groot heeft met circulair ondernemen ligt in de kracht van het collectief. ,,We zijn voortdurend bezig om cirkels rond te maken. Dat doen we binnen ons bedrijf door afval terug te brengen tot grondstof, halffabricaten of nieuwe producten’’, legt De Vilder uit. ,,Daarin kunnen we heel veel zelf. Van duurzaamheidsadvies van ons zusterbedrijf HB Adviesbureau tot en met eigen materieel gescheiden inzamelen, transporteren en recyclen van tal van materiaalstromen door onze inzameling en recycling bedrijven. Om nog verder te komen, zoeken we naar partijen die met ons willen samenwerken. Innovatieve partijen die met ons meedenken maar ook afnemers die materialen toepassen voor verbouwingen, renovaties of opknapbeurten. De eerder genoemde website is daar een belangrijke schakel in. Zo dragen we steeds meer bij aan de vorming van een 100% circulaire economie.’’

De fysieke uitsloop van de woningen aan de Kramatweg is inmiddels voltooid. De grote sloop van deze gebouwen wordt voor de zomer afgerond. Na de bouwvak volgen dan de woningen aan de Akbarstraat en Fridtjof Nansenhof. Het hele circulaire sloopproject is voor het einde van dit jaar gereed.

Meer informatie
Wilt u meer weten over onze circulaire sloopactiviteiten? Neemt u dan contact op met Bert de Vilder: b.devilder@gpgroot.nl, bel 06 51345674 of kijk op https://www.gpgrootinfra.nl/circulairslopen/

*Ladder van Lansink: De rangorde van afvalverwijdering onderscheidt zich in drie categorieën van omgaan met afval. Preventie en hergebruik: hoogste prioriteit, daarna recycling en hoogwaardige energiewinning. Minste voorkeur: verbranden of storten van afval

Meer informatie

Wilt u meer weten over onze circulaire sloopactiviteiten? Neemt u dan contact op met Bert de Vilder: b.devilder@gpgroot.nl, bel 06 51345674 of kijk op https://www.gpgrootinfra.nl/circulairslopen/