Wijzigingen voor u als klant

De naamswijziging heeft als gevolg dat er ook enkele wijzigingen voor u als klant zijn. Zo ontvangt u vanaf april uw facturen van GP Groot, op GP Groot briefpapier. Daarnaast stoppen we met het uitgeven van fysieke pak- en weegbonnen. Deze worden vanaf nu gedigitaliseerd en verwerkt in de factuur.

Deze wijzigingen hebben echter geen invloed op de dienstverlening, deze blijft namelijk net zo vertrouwd en zorgvuldig.

Wijziging in het bankrekeningnummer

Voor een klein deel van de klanten die nog handmatige betalingen verrichten wordt alertheid gevraagd om het gewijzigde bankrekeningnummer te gebruiken. Deze is te vinden op de eerstvolgende factuur per april 2016, die u ontvangt vanuit GP Groot.

Indien u op dit moment als klant van PCC gebruik maakt van een automatische machtiging dan wordt deze conform wettelijke voorschriften automatisch overgenomen, in dit geval door GP Groot, hier hoeft u niets voor te doen.

Digitalisering

De pakbonnen voor afzet- en bouwcontainers, ook wel begeleidingsbiljetten genoemd, worden alleen nog maar digitaal vastgelegd. In plaats van de fysieke pakbon staan in het vervolg alle benodigde gegevens voor uw interne administratie op uw factuur. Op www.gpgroot.nl/digitalisering vindt u meer informatie over deze digitalisering. Wanneer u eerder in het bezit wilt komen van de digitale pakbon en niet op uw factuur wilt wachten, vul dan het formulier in op deze pagina. U ontvangt dan al uw pakbonnen op het door u aangegeven e-mailadres.

Betrouwbare dienstverlening staat centraal

Deze wijzigingen nemen niet weg dat onze betrouwbare dienstverlening centraal blijft staan.