Sloopwerken
met vakkennis

GP Groot
Samen meer waarde creƫren.

Bouwafval en sloopafval is de verzamelnaam van afval dat vrijkomt bij kleine en grote verbouwingen, nieuwbouw, renovatie en sloop. Voorbeelden zijn puin, hout, papier en karton, kunststoffen, metalen, asbest en overig recyclebaar materiaal. Het verantwoord en economisch omgaan met deze stroom is van essentieel belang.

Transport en overslag

Wij beschikken over een groot wagenpark met zowel containerafzet als vaste bak wagens met inhoud van 3 t/m 40 kuub. Niet alleen over de weg, ook over het water vervoeren wij afval. Qua infrastructuur en inrichting behoren onze depots tot de meest complete van Noord-Holland en Friesland.

Behandeling en verwerking

Voor het verwerken van afvalstoffen en reststoffen gelden strengere regels. Wij hebben eigen verwerkingsmogelijkheden voor onder meer puin, asfalt, grond al dan niet verontreinigd, groenafval, hout, papier, kunststof, gemengd afval en gevaarlijke afvalstoffen.

Sloopwerken door GP Groot

Naast het inzamelen en vervoer van sloopafval verzorgt GP Groot zelf ook sloopwerken. Klik voor meer informatie over sloopwerken.