Recycleprocessen per afvalstroom

Metaal

Metaalafval, wordt onderverdeeld in ferro-schroot en non-ferro schroot.

Ferro schroot bestaat voornamelijk uit ijzer is met behulp van magneten op te pakken en af te scheiden. Non-ferro schroot bestaat uit andere metalen als koper, lood, aluminium, zink, en tin, maar ook messing, RVS en andere legeringen.

Metalen worden uit afval gescheiden in mechanische scheidinginstallaties en na afvalverbranding.

Papier en karton

Nadat het papier en karton zijn ingezameld en gesorteerd worden er grote balen van gemaakt. Deze gaan naar de papierfabriek.

Het papier wordt daar opgelost in water. De papiervezels komen los van elkaar en er ontstaat papierpulp (een vezelbrij). Vervuiling in het papier zoals nietjes, paperclips, plakband of stukjes plastic worden met behulp van verschillende zeeftechnieken uit de vezelbrij gehaald. Als het voor het eindproduct nodig is wordt ook de drukinkt verwijderd.

De vezelpulp kan vervolgens wit worden gemaakt met zuurstof, gebleekt met waterstofperoxide of ozon. Nadat de pulp klaar is voor gebruik kan de papierproductie beginnen.

Hout

Afval- en sloophout wordt aangeleverd in de kwaliteitssoorten A-, B-, en C-hout. Bij de acceptatie wordt het hout gesorteerd op kwaliteit. De verschillende houtsoorten worden vervolgens met houtrecyclinginstallaties verkleind tot houtsnippers. De hoogwaardige houtfractie, A-hout, wordt nuttig toegepast als secundaire grondstof in de houtvezel- en spaanplaatindustrie. Houtfracties met een lagere kwaliteit, B-hout en C-hout, worden ingezet als biobrandstof voor het opwekken van duurzame energie in bio-energiecentrales.

Kunststof

Plastic verpakkingen worden in de sorteerinstallatie losgeschud en ontdaan van vervuiling en andere materialen zoals metaal en papier waarna het wordt uitgesorteerd op soort plastic.

Het plastic wordt tot snippers vermalen, gereinigd en samengesmolten tot nieuwe grondstof. Daarvan worden korrels gemaakt (granulaat). Hiervan worden nieuwe verpakkingen en producten gemaakt, zoals jerrycans, bloempotten, speelgoed en tuinstoelen.

Ook worden er materialen voor in huizen- en wegenbouw van gemaakt zoals leidingen en buizen. Dashboards, deurpanelen en ander kunststof onderdelen in auto’s worden ook steeds vaker van gerecyled materiaal gemaakt.

Glas

Het inzamelbedrijf leegt glasbakken en zamelt ander afvalglas in. De inzamelunits en -auto’s, hebben compartimenten voor wit glas en groen/bruin glas. Het op kleur gescheiden glas gaat naar het glasrecyclingbedrijf.

Bij het glasrecyclingbedrijf worden handmatig de grootste stukken vervuiling verwijderd, het gaat hier vooral om aardewerk en plastic. Metalen doppen worden met magneten verwijderd. Daarna wordt met machines resterende vervuiling zoals steen, porselein, kurken en etiketten verwijderd.

Bij het recyclingproces wordt geen water gebruikt. Als alle vervuiling uit het glas is gehaald, worden de scherven circa 8 weken opgeslagen. In die tijd verdwijnen resten van voeding en drank; de scherven zijn dan gereed als grondstof voor de productie van nieuwe glazen verpakkingen.

Puin

Puin- en steenachtige materialen zijn afkomstig van bouw-, sloop- en/of renovatieprojecten. Het puin bestaat voornamelijk uit schoonpuin, betonpuin, baksteenpuin en asfaltpuin. Puin wordt met behulp van een mobiele of stationaire breekinstallatie verkleind en verwerkt tot categorie-I bouwstoffen in verschillende afmetingen. Na bewerking ontstaan KIWA-gecertificeerde menggranulaten met verschillende eigenschappen. Deze granulaten voldoen aan de normen voor een categorie-I bouwstof en worden hoofdzakelijk ingezet als funderingsmateriaal in de bouw- en GWW-sector.

Groen

Tuin- en plantsoenafval is plantaardig of organisch afval dat vrijkomt bij onderhouds- en snoeiwerkzaamheden van openbaar en particulier groen. Het groen wordt verkleind tot een fijne fractie. Het verkleinde materiaal wordt op ruggen gelegd, bevochtigd en regelmatig belucht door het omzetten van de ruggen. Tijdens dit proces worden gemiddelde temperaturen bereikt van circa 70 °C.

Uiteindelijk wordt door middel van afzeving een hoogwaardige compost verkregen. Na voltooiing van dit proces is een kiemvrij compostproduct verkregen, dat direct als product of als component wordt gebruikt bij de samenstelling van diverse producten als tuingrond, bomengrond, (eentoppig) bemest zand en zwarte grond. De grondproducten voldoen aan de normen gesteld in de RAW. Overkorrel uit groencompostering wordt ingezet als biobrandstof.

Onder de merknaam Bodemrijk leveren we bodemverbeteraars gemaakt van tuin-, plantsoen- en snoeiafval uit Noord-Holland.

Circulair in Bedrijf

Producten uit gerecyclede materialen?

Stuur ons online een bericht of bel 088 - 472 00 00

Container huren Direct contact