Hydraulisch menggranulaat

Hydraulisch menggranulaat 0-45 is in de wegenbouw geschikt als gebonden verhardingslaag van steenmengsel.

Toepassing bij zwaar belaste wegen

Het materiaal heeft een hogere constructieve waarde dan 'zand in zandbed' en is dus geschikt voor relatief zwaar belaste wegen. Toegepast als fundering onder een elementenverharding vermindert de spoorvorming.

Meer informatie

Heeft u interesse in hydraulisch menggranulaat dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze vertegenwoordigers. Of vraag online meer informatie op via het formulier.