Betongranulaat

Betongranulaat is 0-31,5 en is geschikt als verhardingslaag in de wegenbouw en wordt gebruikt als alternatief voor grind in nieuw beton.

Alternatief voor grindvervanger

Het materiaal heeft een hogere constructieve waarde dan'zand in zandbed' en is een duurzaam alternatief voor grindvervanger in beton.

Meer informatie

Heeft u interesse in betongranulaat dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze vertegenwoordigers. Of vraag online meer informatie op via het formulier.