Asfaltgranulaat

Asfaltgranulaat is een homogeen mengsel van asfaltgranulaat, cement, natuurlijk zand en water. Het asfaltgranulaat wordt verkregen door het breken van asfaltpuin of het frezen (en daarna breken) van bitumineuze wegverhardingen. Asfaltgranulaat is verkrijgbaar in de afmetingen 0-20 en 0-40.

Toepassing voor zwaar belaste wegen

Het materiaal heeft een hogere constructieve waarde dan 'zand in zandbed' en is dus geschikt voor relatief zwaar belaste wegen. Toegepast als fundering onder een elementenverharding vermindert de spoorvorming. Asfaltgranulaat wordt toegepast voor het maken van nieuw asfalt.

Meer informatie

Heeft u interesse in asfaltgranulaat dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze vertegenwoordigers. Of vraag online meer informatie op via het formulier.