Sorteerbaar afval

GP Groot is specialist als het gaat om het sorteren en verwerken van bouwafval en grof huishoudelijk afval. Volautomatisch wordt afval gesorteerd naar grondstoffen of energiedragers.

Bouwafval en grof huishoudelijk afval

Bouwafval en sloopafval zijn afvalstoffen die vrijkomen bij het bouwen, renoveren en slopen van gebouwen en andere bouwwerken. De afvalstroom bestaat hoofdzakelijk uit betonpuin, metselwerk, hout, isolatiematerialen, kunststoffen, glas en gips.

Wat gebeurt er met het afval?

Grof huishoudelijk afval, bouwafval en sloopafval worden verkleind en vervolgens gescheiden door middel van onze afvalsorteerinstallatie. De afvalsorteerinstallatie is ontworpen om de continue fluctuerende afvalmarkt te kunnen volgen. Diverse sorteermachines zijn computergestuurd en kunnen daardoor snel worden aangepast aan veranderende omstandigheden.

Alle gesorteerde materialen als hout, puin, kunststoffen, ferro’s en non-ferro’s worden vervolgens ingezet als secundaire grondstof. Zo wordt er van puin korrelmix gemaakt voor funderingslagen onder wegen of verharding van paden. Een groot deel van de gesorteerde stromen wordt verder opgewerkt in eigen installaties en het residu wordt afgezet als secundaire brandstof.

Acceptatievoorwaarden sorteerbaar afval

Bekijk alle acceptatievoorwaarden van de afvalstromen die GP Groot verwerkt