Grondreiniging

GP Groot is gespecialiseerd in het hergebruik van grond. GP Groot bemiddelt tussen marktpartijen en zorgt voor het transport, opslag, bewerking en bemonstering van grond, ongeacht de omvang van de partijen.

Fysisch en chemisch scheidingsprincipe

De acceptatie vindt plaats op basis van vooraf beschikbare (analyse)gegevens. Ook kunnen wij de grond voor u laten keuren door een erkend adviesbureau. Aan de hand van de analyseresultaten wordt de toepassing bepaald en indien nodig een alternatieve verwerkingsmethodiek aangeboden. GP Groot heeft tevens de mogelijkheid om verontreinigde grond extractief te reinigen. De reiniging vindt plaats op basis van een fysisch en chemisch scheidingsprincipe, waarbij de schone fracties van de verontreinigde reststromen worden gescheiden. Niet alleen grond, maar ook verontreinigde bouwstoffen en granulaten kunnen worden verwerkt.