Acceptatievoorwaarden

Hieronder is een samenvattend overzicht van de meest voorkomende afvalstromen vermeld. Gedetailleerde en officiële acceptatievoorwaarden kunt u opvragen via onze klantenservice.


Ongesorteerd bouw- en sloopafval

 • Alle materialen welke vrijkomen bij bouw- en sloopwerken

Wat mag niet afgevoerd worden als bouwafval of sloopafval:

 • Asbesthoudend, asbestverdacht en asbestgelijkend materiaal
 • Gevaarlijk afval en/of dakafval
 • Glas- en steenwol (>5%)
 • Grond en/of vervuilde grond

Schoon hout

 • Schone onbehandelde houtsoorten
 • Verlijmd hout zoals spaanplaat, multiplex, hard- en zachtboard

Wat mag niet afgevoerd worden als houtafval:

 • Geimpregneerd hout of tuinhout
 • Hout met teerresten of bielzen
 • Bomen en snoeiafval

Schoon puin

 • Steenachtig materiaal afkomstig van sloopwerkzaamheden
 • Maximaal 10% grond
 • Asfaltpuin

Wat mag niet afgevoerd worden als schoon puin:

 • Asbesthoudend, asbestverdacht en asbestgelijkend materiaal
 • Gips- en gasbetonproducten
 • Vervuild puin / schoorsteen puin (roet)
 • Dakgrind
 • Teerhoudend asfalt

Schone grond

 • Grond en/of graszoden van niet verdachte locatie

Wat mag niet afgevoerd worden als grondafval:

 • Andere stoffen dan grond en/of graszoden
 • Grond van (potentieel) vervuilde locatie

Bedrijfsafval / Restafval

 • Gemengd restafval afkomstig uit huishoudens of normale bedrijfsprocessen

Wat mag niet afgevoerd worden als bedrijfsaval / restafval

 • Gevaarlijk afval en/of dakafval
 • Glas, pvc, puin, gipsplaten
 • Hout of tuinhout
 • Dakbedekking of ander dakafval
 • Composieten en overige onbrandbare afvalstromen

Folie

 • Zachte (rekbare) folie, al dan niet gekleurd

Wat mag niet afgevoerd worden als folies

 • Vervuilde fotlie met vreemde- en/of schadelijke stoffen
 • Dekkleden en/of samengestelde folie (gewapend folie)

Dakafval

 • Alle met bitumen vervuild afval zoals dakleer, grind en isolatieplaten

Wat mag niet afgevoerd worden als dakafval

 • Asbesthoudend, asbestverdacht en asbestgelijkend materiaal
 • Vreemd- en/of gevaarlijk afval
 • Grond en/of vervuilde grond

Asbesthoudende, asbestgelijkende en/of asbestverdachte stoffen

Deze afvalstoffen altijd apart aanbieden, vraag advies als het gaat om de juiste verpakking- en aanlevercondities.


Glas- en steenwol (>5%)

Deze afvalstoffen altijd apart verpakken en aanbieden.

Meer informatie

Via onze klantenservice kunt u gedetailleerde en officiele acceptatievoorwaarden opvragen. U kunt dit doen door te bellen of contact op te nemen via het contactformulier