Slim recyclen
levert veel op

Recycling heeft drie belangrijke voordelen

De voordelen van materiaal opnieuw gebruiken:

  • Er zijn minder nieuwe grondstoffen nodig, waardoor er bijvoorbeeld minder bomen voor papier gekapt hoeven worden, of er minder aardolie nodig is voor de productie van plastic.
  • Er is minder landbouwgrond nodig voor de productie van bijvoorbeeld hout of katoen, waardoor meer grond beschikbaar blijft voor voedselproductie.
  • De uitstoot van broeikasgassen daalt, omdat hergebruik van materialen minder energie kost dan ze nieuw te produceren.

Het recycleproces bestaat uit inzamelen, sorteren en recyclen

Afval inzamelen

De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen van huishoudelijk afval. Dit is bij wet vastgelegd. Elke gemeente mag zelf bepalen hoe zij de inzameling van afval organiseert, zo verzorgt GP Groot de afvalinzameling voor de Gemeente Zandvoort en de Gemeente Edam-Volendam.

De gemeente is niet verantwoordelijk voor het inzamelen van bedrijfsafval, een bedrijf is zelf verantwoordelijk voor afvoer van bedrijfsafval. De inzameling ervan moet worden uitgevoerd door een erkende inzamelaar.

Bedrijven die zich in Nederland bezighouden met het vervoeren, inzamelen, handelen en/of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen moeten staan vermeld op de landelijke VIHB-lijst. VIHB staat voor: V=vervoerder I=inzamelaar H=handelaar B=bemiddelaar.

GP Groot inzameling en recycling staat als erkende inzamelaar geregistreerd onder VIHB nummer 507858.

Sorteren

Hoe beter de materiaalstroom gesorteerd is, hoe beter deze te recyclen is en hoe hoger de opbrengst van de grondstof die uit het recyclingproces gewonnen wordt.

  • In een ideale situatie wordt afval gescheiden (gesorteerd) aan de bron.
  • Wanneer scheiden aan de bron niet mogelijk is, bijvoorbeeld in binnensteden of bij hoogbouw is machinaal afval sorteren in een voorscheidingsinstallatie (VSI) een goed alternatief. Onze dochteronderneming Sortiva heeft een eigen VSI die jaarlijks 140.000 ton afval kan sorteren in plastics, drankenkartons, ferro’s en non-ferro’s, papier en karton.
  • Afval dat te groot en/of te zwaar is voor de reguliere afvalinzameling zoals bouw- en sloopafval, grof huishoudelijk afval en sorteerbaar bedrijfsafval worden verkleind en vervolgens gescheiden door middel van handmatige en mechanische sortering in een Afval Sorteer Installatie (ASI). Sortivas ASI heeft een verwerkingscapaciteit van 35 ton/uur.

Alle uitgesorteerde herbruikbare materialen worden in een recyclingproces omgezet in grondstoffen. Het overige deel wordt gebruikt voor energieopwekking.

Recyclen

De gesorteerde materialenstromen worden in een recyclingproces omgezet in nieuwe grondstoffen. Denk hierbij aan kunststofkorrels, houtsnippers, glasscherven, schroot en papierpulp. Dit wordt verkocht aan bedrijven die het weer verwerken in producten, zoals verpakkingen.

Bekijk onze recycleprocessen per afvalstroom
Afvalhiërarchie
GP Groot helpt haar klanten om met milieuvriendelijke manieren van afvalverwerking.
Scheiden aan de bron
Afvalscheiding is het zoveel mogelijk aan de bron sorteren, apart houden en afzonderlijk afgeven van afvalstoffen.
Circulaire producten
Niet alleen het recyclen van afval bevorderen maar ook het aanbod van en de vraag naar circulaire producten vergroten.

Circulair in Bedrijf

Producten uit gerecyclede materialen?

Stuur ons online een bericht of bel 088 - 472 00 00

Container huren Direct contact