Recycling heeft drie belangrijke voordelen

In alle producten zitten waardevolle materialen. Door alles op één hoop te gooien en te verbranden, vernietigen we waarde en belasten we het milieu. Door afvalsoorten te verwerken tot nieuwe grondstoffen creëren we juist waarde. En maken we onze CO2 footprint kleiner:

  • Door te recyclen zijn minder nieuwe grondstoffen nodig. Er hoeven bijvoorbeeld minder bomen gekapt te worden en er hoeft minder aardolie gewonnen te worden.
  • Door te recyclen, blijft meer grond beschikbaar voor voedselproductie.
  • Door te recyclen daalt de uitstoot van broeikasgassen: hergebruik van materialen kost minder energie dan productie van materialen

Het recycleproces bestaat uit inzamelen, sorteren en recyclen

Afval inzamelen

In het westen en noorden van Nederland kent bijna iedereen GP Groot. Dat is ook niet zo gek, want de collega’s van onze divisie inzameling en recycling zijn dagelijks met 200 voertuigen zijn op pad om afval in te zamelen bij inwoners, bedrijven en instellingen. We werken voor mkb’ers tot ziekenhuizen, van bouwbedrijven tot supermarkten en gemeentes.

Gemeentes zijn verantwoordelijk voor het inzamelen van huishoudelijk afval van inwoners. Dit is bij wet vastgelegd. Elke gemeente mag dus zelf bepalen hoe zij de inzameling organiseert. GP Groot verzorgt bijvoorbeeld de afvalinzameling voor de gemeente Zandvoort en de gemeente Edam-Volendam.

Gemeentes zijn niet verantwoordelijk voor het inzamelen van bedrijfsafval. Bedrijven moeten dit zelf regelen. De inzameling moet worden uitgevoerd door een erkende inzamelaar, dat is een bedrijf dat vermeld staat op de landelijke VIHB-lijst van vervoerders, inzamelaars, handelaren en bemiddelaren in bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen.

GP Groot inzameling en recycling B.V. staat hierop geregistreerd onder VIHB-nummer 507858.

Voor veel van onze klanten is afval vooral een kostenpost, en afval scheiden een hoop gedoe. Dat begrijpen we heel goed. Daarom proberen we ze niet alleen zoveel mogelijk werk uit handen te nemen, maar ook inzicht te geven in de afvalstromen en de logistiek. Want met slimme inzameling kunnen we serieus geld besparen en verduurzamen tegelijk.

Wat we ook goed snappen? Dat de containers gewoon geleegd moeten worden. Daar maken we duidelijke afspraken over, die we altijd nakomen. Want voor alles zijn we een betrouwbare dienstverlener. We verzorgen graag het hele traject: van het overstappen tot het instrueren van medewerkers. Want we zijn er trots op dat we voor zoveel mooie bedrijven in onze regio iets kunnen betekenen.

Sorteren

Om zoveel mogelijk materiaal uit afval te kunnen recyclen, moeten we het afval sorteren. Hoe schoner wij kunnen inzamelen, hoe gemakkelijker en efficiënter wij de verschillende afvalstromen kunnen verwerken. Daarom maken wij het inwoners en bedrijven gemakkelijk om het afval aan de bron te scheiden.

Wanneer dat niet mogelijk is, bijvoorbeeld in binnensteden of bij hoogbouw, sorteren we het afval zelf. Dat doen we machinaal, in geavanceerde sorteerinstallaties die gebruik maken van infraroodtechnieken. De meeste expertise als het gaat om sorteren heeft onze dochteronderneming Sortiva. Sortiva heeft een eigen voorscheidingsinstallatie (VSI) die jaarlijks op milieuvriendelijke wijze 140.000 ton afval kan sorteren in plastics, drankenkartons, ferro’s en non-ferro’s, papier en karton. Deze afvalstromen kunnen worden omgezet in nieuwe grondstoffen. Het restant wordt omgezet in energie.

Afval dat te groot en/of te zwaar is voor de reguliere afvalinzameling zoals bouw- en sloopafval, grof huishoudelijk afval en sorteerbaar bedrijfsafval worden eerst verkleind en vervolgens gescheiden door middel van handmatige en mechanische sortering in een Afval Sorteer Installatie (ASI). De ASI van Sortiva heeft een verwerkingscapaciteit van 35 ton per uur. Alle herbruikbare materialen worden na sortering in het recyclingproces gebracht en omgezet in nieuwe grondstoffen. Niet herbruikbare materialen worden omgezet in energie.

Recyclen

Recyclen is het omzetten van afval in nieuwe grondstoffen. Daar hebben we geavanceerde recyclinginstallaties voor. We verwerken grof huishoudelijk afval, hout, puin, groenafval, grond, papier, karton en kunststoffen en maken daar bijvoorbeeld kunststof korrels van, houtsnippers, glasscherven, schroot of papierpulp. Wat wij in huis recyclen is volledig circulair. Deze hoogwaardige grondstoffen vormen de basis voor nieuwe producten of verpakkingen die teruggebracht kunnen worden in de economie. Bij GP Groot maken we zelf geen eindproducten, maar we brengen wel partijen samen, we geven voorlichting en we ontwikkelen projecten op dit gebied.

Circulair bouwen en slopen doen we al heel veel in Nederland. Ruim 99% van het bouw- en sloopafval wordt herwonnen en weer ingezet als secundaire grond- of bouwstof. Denk aan grond, gips en betongranulaat. Afval van de bouwplaats vormde voor aannemers en bouwbedrijven altijd een grote kostenpost. Door slimmer te slopen en te bouwen kunnen onze klanten flink besparen én zich op de markt onderscheiden door circulair te ondernemen.

Bekijk onze recycleprocessen per afvalstroom
Afvalhiërarchie
GP Groot helpt haar klanten om met milieuvriendelijke manieren van afvalverwerking.
Scheiden aan de bron
Afvalscheiding is het zoveel mogelijk aan de bron sorteren, apart houden en afzonderlijk afgeven van afvalstoffen.
Circulaire producten
Niet alleen het recyclen van afval bevorderen maar ook het aanbod van en de vraag naar circulaire producten vergroten.

Circulair in Bedrijf

Producten uit gerecyclede materialen?

Stuur ons online een bericht of bel 088 - 472 00 00

Container huren Direct contact