Duurzaamheid en MVO

GP Groot
Samen meer waarde creƫren.

GP Groot heeft in het verslagjaar het MVO-beleid verder ontwikkeld. Er is geïnnoveerd, bestaande MVO-activiteiten zijn uitgebreid en er zijn nieuwe uitdagingen aangegaan. Waar mogelijk is samenwerking met andere partijen gezocht om ons MVO-beleid te versterken.

Daarnaast hebben we ons ingezet voor verdere CO2-reductie en certificering conform de MVO Prestatieladder. Deze doelstellingen hebben we gehaald. De komende jaren blijven we bijdragen aan de realisatie van een circulaire economie. Dat doen we door meer groene energie te leveren, meer te recyclen en bij te dragen aan vernieuwing in de keten. Maximaal hergebruik en minimale waarde vernietiging zijn de coördinaten die de komende tijd onze koers bepalen.

MVO enquête:

Wilt u uw mening geven over ons MVO-beleid, vult u dan hier de enquête in. Wij danken u hartelijk voor de moeite.

MVO verslag:

Bekijk hier het MVO en Duurzaamheidsverslag 2017