Kassenruimingen en teeltwisselingen - GP Groot

Het is herfst, de teeltwisseling is in volle gang. Jaarlijks vervangen de paprika- en tomatenkwekers de oude teelt voor nieuw gewas. Veel handelingen moeten in korte tijd worden verricht. De oude tomatenplanten worden afgevoerd ter compostering. De matten worden gestoomd, oud plastic wordt verwijderd en de ramen worden gewassen. Binnen enkele weken staan de nieuwe planten weer op de matten, klaar voor weer een nieuw groeiseizoen.

4 november 2014 Kassenruimingen en teeltwisselingen - GP Groot Zoom

Momenteel worden door GP Groot tientallen containers uitgezet bij diverse kwekers om ruimte te maken voor de wisseling van de teelt. De vrijgekomen afvalstromen worden door GP Groot afgevoerd en gerecycled tot nieuwe grondstoffen of gecomposteerd.

GP Groot heeft een goede naam opgebouwd bij diverse kwekers in Noord-Holland. Niet alleen het nakomen van de gemaakte afspraken, ook het geven van advies omtrent afvalbeheer behoren tot het standaardpakket van GP Groot. Voor meer informatie over het afvoeren van teeltafval kunt u contact opnemen met onze binnendienst op 088 - 472 1111 of per e-mail: verkoop@gpgroot.nl.

Delen