Sloopwerken
en saneringen

GP groot
Samen meer waarde creƫren.

Een oud schuurtje? Een verlaten boerderij? Een vervallen woonwijk? GP Groot sloopwerken en saneringen helpt u om uw oude locatie een nieuwe bestemming te geven! GP Groot sloopwerken en saneringen is onderdeel van GP Groot infra en engineering, een full-service infrabedrijf dat diensten aanbiedt aan zowel particulieren als bedrijven in Noord-Holland. GP Groot sloopwerken en saneringen biedt hét totaalconcept aan op gebied van slopen. We kunnen zorg dragen aan:

 • Sloop
 • Bodemsanering
 • Asbestsanering
 • Bouwrijp maken
 • Woonrijp maken
 • Engineering en ontwerp
 • Leveren en aanbrengen ondergrondse containers
 • Bestratingen
 • rioleringen

Dit gaat uiteraard in samenwerking met onze verschillende ondersteunende disciplines van GP Groot infra en engineering. Ook de inzameling en verwerking van het sloopafval nemen we zelf voor onze rekening. Ben je benieuwd naar projecten die we reeds gedaan hebben? Kijk dan even op onze projectenpagina.

Sloopwerken

Wij voeren zowel totaal sloopwerk als renovatiesloopwerk uit. Sloopwerkzaamheden variëren van woonhuizen tot fabrieksgebouwen, inclusief het verwijderen van terreininrichtingen en uitvoeren van bodemsaneringen. De volgende activiteiten komen hierbij voor:

 • Sloopwerk, bestek voorbereiding en realisatie
 • Handsloopwerk en renovatiesloopwerk
 • Asbestinventarisatie, asbestverwijdering
 • Bodemsanering en bodemonderzoek
 • Toezicht, directie en detachering
 • Verantwoorde afvalinzameling en transport

GP Groot is lid van de Vereniging voor Aannemers in de Sloop (Veras) en beschikt over het certificaat voor veilig en milieukundig slopen (SVMS007).

Bodemsanering

Een gezonde en duurzame werk- en leefomgeving telt voor ons. Niet voor niets houdt GP Groot zich al jaren bezig met bodemonderzoek en bodemadvies, maar ook met inspectie, reiniging, renovatie en aanleg van riolen. Wij zorgen voor oplossingen die voorkomen dat ongewenste stoffen en materialen in de bodem of in het water terechtkomen.

Al ons eigen materieel is geschikt om in te zetten bij saneringen: dus ook wanneer we onverhoopt toch op een vervuiling stuiten, kunnen we snel schakelen. We hebben jarenlange ervaring in het zelf saneren en het regievoeren over saneringsactiviteiten. Daar waar nodig zetten we deskundige specialisten in om bijzondere verontreinigingen te verwijderen.

Circulaire economie

Direct hergebruik uit sloop

Hergebruik van materialen, waarbij materialen die vrijkomen uit de gebouwen rechtstreeks en zonder tussenbewerking worden hergebruikt in de huidige vorm voor een nieuw project.

Upgraden afvalstromen

GP Groot draagt zorg aan het upgraden van afvalstromen naar nieuwe producten. Dit geldt voor zowel puinstromen als houtstromen. Zo krijgen deze afvalstromen een tweede leven.

Recyclen afvalstromen

Met de verwerkingscapaciteit van andere GP Groot bedrijfsonderdelen zorgen wij uiteraard voor een verantwoorde afvoer en waar mogelijk voor hergebruik van vrijkomende materialen.

Asbestsanering

Vanaf 1945 tot in de jaren tachtig is asbest veelvuldig gebruikt in gebouwen, woningen en installaties. Inmiddels is al geruime tijd bekend dat asbest gevaarlijk is voor de volksgezondheid en dat bij sloopwerkzaamheden dit volgens strenge voorschriften verwijderd moet worden. GP Groot is gecertificeerd om asbesthoudende materialen te mogen verwijderen (SC530) en voert deze saneringen dan ook uit, van het verwijderen van plaatmateriaal achter cv-ketels tot aan saneringen van complete flatgebouwen en asbesthoudende daken.

Milieu en (afval)wateroplossingen 

Bouwrijp maken

Een bouwrijpe locatie is een locatie die vrij is van obstakels, een schone grond heeft en waar de nodige voorzieningen aanwezig zijn. GP Groot heeft ruime ervaring met het bouwrijp maken van (gesloopte) locaties. De basis van menig woonwijk is door GP Groot verzorgd. Binnen- of buiten stedelijk of op inbreilocaties. Onze kracht is het ontwikkelen van de infrastructuur.

Woonrijp maken

Bij het woonrijp maken van een locatie wordt de locatie afgewerkt voor uiteindelijk gebruik, dit vindt plaats na het afronden van de bouwactiviteiten. Onze kracht is het ontwikkelen van de infrastructuur.

Wie bieden onze diensten aan in heel Noord-Holland aan klanten van elke grootte. GP Groot staat voor regionale betrokkenheid. Samen met u werken aan een nieuwe bestemming van uw locatie.

certificaten