We beschermen het milieu
en onze woonomgeving

Om zowel de natuur als onszelf te beschermen is het belangrijk, dat ongewenste stoffen niet in bodem en water terechtkomen. Helaas is dit niet altijd te voorkomen of wordt u geconfronteerd met erfenissen uit het verleden. Voor ons geen probleem: we staan u graag terzijde om te zorgen voor een effectieve aanpak.

Rioolreiniging en rioolinspectie

Ons bedrijf biedt oplossingen voor de afvoer, de opslag en het transport van afvalwater en residuen.

  • preventieve reiniging en correctieve reiniging
  • ontstoppingen, afvoer, inspectie en rapportage
  • GPS-metingen

Materieel rioolreiniging en rioolinspectie

Rioolservice beschikt over zeer uitgebreid materieel, voorzien van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van rioolreiniging en rioolinspectie.

Rioolaanleg en rioolrenovatie

Uit het oog, uit het hart: veel mensen beseffen het bestaan van riolering pas als het niet of niet juist functioneert. Wij kijken graag wat dieper: rioleringsproblemen vragen om een goede analyse en aanpak, zodat problemen en verstoring, zowel in het riool als in de omgeving zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen.

Olie Water Slib

GP Groot is een professionele partij voor het ledigen en reinigen van uw gehele olieafscheider. Veel bedrijven maken al gebruik van onze klantgerichte dienstverlening en laten hun olieafscheider door GP Groot ledigen en reinigen.
Klik hier voor meer informatie.

Integrale oplossingen afvalwater

We bieden integrale oplossingen voor afvoer, opslag en transport van afvalwater en residuen. Wij verzorgen de aanleg van riolering, de renovatie of het beheer van het riool. Omdat voorkomen nog altijd beter is dan genezen, zijn ook inspectie, reiniging en onderhoud noodzakelijk. Bij al deze werkzaamheden maken we gebruik van de nieuwste snufjes, waaronder rijdende robots met videocamera’s. We herstellen het riool deskundig en snel met minimale overlast. Reparaties kunnen op afstand worden uitgevoerd waardoor planten en bestrating in tact blijven. Dat is dus letterlijk ontzorgen.