3D engineering
en visualisatie

GP Groot
Samen meer waarde creƫren.

De (her)ontwikkeling en (her)inrichting van openbare ruimten, infrastructuur, stedelijke gebieden en recreatieterreinen kennen vaak complexe voortrajecten. In de fasen die aan realisatie voorafgaan, passeren de meest uiteenlopende aandachtsgebieden de revue.

Civiel advies en ingenieursbureau

Als adviesbureau en ingenieursbureau levert HB Adviesbureau de benodigde praktische en resultaatgerichte advies- en ingenieursdiensten op het gebied van milieu, geo-informatie, infra, sport en cultuurtechniek en landschapsarchitectuur. HB werkt met een uniek 3D engineering- en visualistatieconcept HB streeft naar een constante, hoge kwaliteit van werken en is dan ook VCA-** en ISO-gecertificeerd. Het bedrijf is onderdeel van GP Groot infra en engineering en opereert zelfstandig in de markt.

Milieu

Het milieu staat centraal in ons hedendaagse denken. Daarom zijn thema’s als duurzaamheid en een schone leefomgeving belangrijke onderwerpen die ons als adviseur bezighouden. Al vanaf de initiatieffase tot en met de realisatie wordt gekeken naar de impact die een project en de uitvoering daarvan hebben op het milieu.

Infra en engineering

Om mensen en bedrijven in Nederland leef- en werkruimte te bieden, zijn we onafgebroken bezig met de (her)inrichting van woonwijken en bedrijventerreinen, de aanleg van wegen en rioleringen of het creëren van parken en recreatieparken. Dit vergt aan de voor- en achterkant van deze projecten enorm veel specialistisch denk- en doewerk