Coronavirus

GP Groot volgt de richtlijnen en adviezen van officiële instanties en neemt aanvullende maatregelen.

Het coronavirus breidt zich wereldwijd uit en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de uitbraak van het coronavirus inmiddels officieel tot pandemie (een epidemie op wereldwijde schaal) bestempeld. Er worden zowel nationale als internationale maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

GP Groot hecht grote waarde aan een veilige werkomgeving. We doen er alles aan om onze dienstverlening te blijven leveren en houden ons daarbij aan alle richtlijnen die de Rijksoverheid en het RIVM hierin voorschrijven.

Lees verder
Maatregelen Coronavirus
Inzameling en Recycling

Het coronavirus raakt vrijwel iedere organisatie en individu. GP Groot inzameling en recycling zet zich ook in op het voorkomen van verspreiding van het coronavirus.

Vervoer van afval en vuilnis valt onder de cruciale beroepsgroepen

Afvalinzameling gaat door en wij proberen in deze uitzonderlijke periode onze service te blijven garanderen. Afgesproken opdrachten gaan door en staan nog op onze routeplanning voor de chauffeur.

Help onze chauffeurs

Wij willen u er nogmaals op wijzen om het besmettingsgevaar ook in de komende periode voor u en onze medewerkers zo klein mogelijk te houden. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om de containers zoveel mogelijk op de juiste plek, aan de openbare weg aan te bieden. Is dit niet mogelijk, zet dan de container bij een toegangsdeur. Zo voorkomen we onnodig contact en verspreiding van het virus.

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over onze dienstverlening?

Coronavirus

Stuur ons online een bericht of bel 088 - 472 00 00

Container huren Direct contact