Voor een werkelijk circulaire economie moeten we
niet alleen het recyclen van afval bevorderen maar ook het aanbod
van en de vraag naar circulaire producten vergroten.

Circulaire producten

Nederland recyclet meer dan 80 procent van het afval (59 miljard kg), dit is één van de hoogste recyclingpercentages in Europa.

Van alle materialen die in de economie terechtkomen – 549 miljard kg in 2014 – is ongeveer 9% van gerecycled, secundair materiaal (48 miljard kg). Vergeleken met de totale Nederlandse consumptie (221 miljard kg) is het aandeel gerecycled materiaal 22%.

Circulair in bedrijf

Uit recent onderzoek van de KvK blijkt dat veel ondernemers moeite hebben met circulair ondernemen. Bijna 90% van de mkb’ers ervaart belemmeringen bij duurzaam ondernemen. Belemmeringen om meer aan duurzaam ondernemen te doen zijn o.a. het feit dat ondernemers niet goed weten welke maatregelen zij kunnen nemen. Zo’n 70% van de ondernemers heeft behoefte aan informatie en ondersteuning op het gebied van duurzaam ondernemen.

Om tot een werkelijk circulaire economie te komen moeten we niet alleen het recyclen van afval bevorderen maar ook het aanbod van en de vraag naar circulaire producten vergroten.

GP Groot is één van de initiatiefnemers van www.circulairinbedrijf.nl het platform dat circulair ondernemen toegankelijk maakt voor iedereen.

Afvalhiërarchie
GP Groot helpt haar klanten om met milieuvriendelijke manieren van afvalverwerking.
Recycling
Van afval naar nieuwe grondstoffen, producten en energie.
Samen maken we de cirkel rond.
Scheiden aan de bron
Afvalscheiding is het zoveel mogelijk aan de bron sorteren, apart houden en afzonderlijk afgeven van afvalstoffen.

Circulair in Bedrijf

Producten uit gerecyclede materialen bestellen?

Stuur ons online een bericht of bel 088 - 472 00 00

Container huren Direct contact