Quickwin afvalscan

De Quickwin Afvalscan is een door GP Groot ontwikkeld instrument waarmee de exacte afvalsituatie voor ieder bedrijf in kaart kan worden gebracht.

Afvalscan: voordeel voor u en voor het milieu

De afvalscan heeft twee doelen:

  • Gewin voor het milieu: verlaging CO2-footprint, herwinnen van grondstoffen, opwekken van groene stroom
  • Gewin voor de klant: verlaging kosten, vergroenen van bedrijf en u maakt gebruik van de door GP Groot geboden opties om dit kenbaar te maken

Werkwijze afvalscan

GP Groot heeft meer dan 95 jaar ervaring in afvalinzameling en verwerking. Deze expertise zetten wij in om uw afvalmanagent optimaal te verzorgen. De Quickwin afvalscan bestaat uit:

  • afvalinventarisatie
  • afvalscheidingsadvies
  • afvalpreventieadvies
  • advies m.b.t. verpakkingsmaterialen
  • containergrootte
  • containerfrequentie
  • afvalverdichting

Optimalisatie

Omdat GP Groot er voor kiest een duidelijk klantvoordeel te bieden, geven we klanten toegang tot het GP Groot afvalportaal. Het afvalportaal biedt de mogelijkheid tot constante monitoring van afvalstromen. Het digitale beeld van de verschillende afvalstromen geeft een dynamisch inzicht en is een perfect gereedschap om het maximale rendement uit afval te halen. 

Wanneer u kiest voor GP Groot dan kiest u voor een totaaloplossing. Afvaladvies, -inzameling, -transport en –verwerking. Alles in één keer goed, groen én voordeling geregeld.