Duurzaamheid en MVO

GP Groot
Samen meer waarde creëren.

Er is veel bereikt en we gaan nog meer bereiken. GP Groot blijft innoveren, want onze wens reikt verder en er is nog een wereld te winnen. Als regionale organisatie voelen we ons sterk verbonden met onze omgeving en we dragen er graag op een duurzame wijze aan bij. Zodat mensen er prettig kunnen wonen en werken, nu en in de toekomst.

GP Groot - duurzaam en maatschappelijk verantwoord

Milieu

Dat afval en milieu met elkaar verbonden zijn is een feit. Afgewerkteolie.nl draagt dan ook zorg voor het milieu en probeert waar mogelijk de milieu-effecten te beperken. Wij doen dit door onder andere door de onderstaande punten.

  • De inzameling vindt plaats conform de iso-norming 9001 & 14001 (milieu-certificaat)
  • De voertuigen die gebruikt worden bij de inzameling voldoen aan de laatste milieu richtlijnen
  • U kunt uitgaan van een verantwoorde verwerking met terugwinning van energie of regeneratie van nieuwe producten
  • Afvalstoffen die niet kunnen worden gerecycled worden conform de beste mogelijke technieken verwerkt

People

De GP Groot groep hecht waarde aan goed werkgeverschap. Medewerkers zijn voor ons de kern van de zaak. Daarom geven we op verantwoorde wijze vorm aan ons personeelsbeleid. Er is aandacht voor de individuele medewerker, voor plezierig (samen)werken en voor de eigen verantwoordelijkheid die medewerkers hebben om een goed en gezond werkklimaat te realiseren. Professionaliteit en vakmanschap krijgen bij GP Groot de ruimte: in 2010 is 1,9% van de totale loonsom besteed aan opleiding en training. We onderhouden contacten met scholingsinstituten om stagiaires te interesseren voor diverse functiegebieden en voor onze organisatie. De begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is geïntensiveerd; ook zo werkt GP Groot aan verduurzaming.

Planet

De activiteiten van GP Groot hebben direct te maken met de leefomgeving. Daarom staat ook het milieu bij ons hoog op de prioriteitenlijst. Een greep uit onze diensten: het op verantwoorde wijze inzamelen van gescheiden afvalstromen en afgewerkte olie, het recyclen van afvalstromen, bodemsaneringen en duurzaam slopen. Ook helpen we andere bedrijven graag met onze expertise in afvalmanagement. We brengen advies uit over het ontwikkelen van een duurzaam beleid en het verwerken van afvalstoffen, zodat de milieubelasting wordt geminimaliseerd.

Prosperity

De GP Groot groep kan met haar brede en samenhangende producten- en dienstenaanbod de markt optimaal bedienen en ontzorgen. Onze gespecialiseerde kennis van infra, inzameling en recycling en energie biedt een meerwaarde voor de klant.