Sloopwerken en asbestsanering

Als GP Groot nemen wij onze verantwoordelijkheid om verantwoord te slopen, vrijkomende materialen verantwoord in te zamelen en zoveel mogelijk voor hergebruik zorg te dragen.

Sloopwerken

Wij voeren zowel totaal sloopwerk als renovatiesloopwerk uit. Sloopwerkzaamheden variëren van woonhuizen tot fabrieksgebouwen, inclusief het verwijderen van terreininrichtingen en uitvoeren van bodemsaneringen. De volgende activiteiten komen hierbij voor:

  • Sloopwerk, besteksvoorbereiding en realisatie
  • Handsloopwerk en renovatiesloopwerk
  • Asbestinventarisatie, asbestverwijdering
  • Bodemsanering en bodemonderzoek
  • Verantwoorde afvalinzameling en transport
  • Toezicht, directie en detachering

GP Groot is lid van de Vereniging voor Aannemers in de Sloop (Veras) en beschikt over het certificaat voor veilig en milieukundig slopen (SVMS007).

Asbestsanering

Vanaf 1945 tot in de jaren tachtig is asbest veelvuldig gebruikt in gebouwen, woningen en installaties. Inmiddels is al geruime tijd bekend dat asbest gevaarlijk is voor de volksgezondheid en dat bij sloopwerkzaamheden dit volgens strenge voorschriften verwijderd moet worden. GP Groot is gecertificeerd om asbesthoudende materialen te mogen verwijderen (SC530) en voert deze saneringen dan ook uit, van het verwijderen van plaatmateriaal achter cv-ketels tot aan saneringen van complete flatgebouwen en asbesthoudende daken.

Recycling afvalstromen

Hergebruik begint bij de bron: de inzameling van afval. Tijdens de sloopwerkzaamheden wordt afval gesorteerd in herbruikbare stromen. Met de verwerkingscapaciteit van andere GP Groot bedrijfsonderdelen zorgen wij uiteraard voor een verantwoorde afvoer en waar mogelijk voor hergebruik van vrijkomende materialen.