Bodemsanering

Een gezonde en duurzame werk- en leefomgeving telt voor ons. Zowel boven- als ondergronds. Niet voor niets houden we ons al jaren bezig met bodemonderzoek en bodemadvies, maar ook met inspectie, reiniging, renovatie en aanleg van riolen. Wij zorgen voor oplossingen. Oplossingen die voorkomen dat ongewenste stoffen en materialen in de bodem of water terechtkomen.

Bodemonderzoek en advies

Ons credo is ’eerst denken, dan doen’. Dat geldt zeker voor saneringen, die niet alleen zeer kostbaar, maar ook gevaarlijk voor mens en dier kunnen zijn. Gericht onderzoek, met oog voor praktische consequenties, draagt bij aan een effectieve aanpak.

Bodemsaneringen en saneringen

Al ons eigen materieel is geschikt om in te zetten bij saneringen: dus ook wanneer we onverhoopt toch op een vervuiling stuiten, kunnen we snel schakelen. We hebben jarenlange ervaring in het zelf saneren en het regievoeren over saneringsactiviteiten. Daar waar nodig zetten we deskundige specialisten in om bijzondere verontreinigingen te verwijderen.

Milieu en (afval)wateroplossingen